Význam Stavba pozemní
Co znamená slovo Stavba pozemní? Zde naleznete 8 významů slova Stavba pozemní. Můžete také přidat význam slova Stavba pozemní sami

1

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou èást svého objemu nad úrovní pøilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodáøským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou èást svého objemu nad úrovní pøilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodáøským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy. [..]
Zdroj: nej017.webz.cz

3

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodářským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy. [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou èást svého objemu nad úrovní pøilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodáøským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy. [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodářským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy. [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodářským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy.
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospod&aac [..]
Zdroj: gservis.cz

8

0   0

Stavba pozemní


Stavba, mající podstatnou èást svého objemu nad úrovní pøilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodáøským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

Přidat význam slova Stavba pozemní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Stavba jednoduchá Stavba ubytovacího zařízení >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam