Význam absence
Co znamená slovo absence? Zde naleznete 16 významů slova absence. Můžete také přidat význam slova absence sami

1

0   0

absence


situace, kdy něco někde není | nepřítomnost | přítomnost, prezence | absence | présence
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

absence


nepřítomnost ve výuce, na přednáškách bývá obvykle neomezena, ale záleží to na každém vyučujícím, takže je dobré si to na začátku semestru přesně zjistit absolvent
Zdroj: dzadureder.cz

3

0   0

absence


e Absenz, r Absentismus, e Abwesenheit, e Arbeitsversäumnis,
Zdroj: pamprofi.cz

4

0   0

absence


Nepřítomnost osoby, která se má zúčastnit jednání orgánu Senátu
Zdroj: senat.cz

5

0   0

absence


Zletilý žák nebo zákonný zástupce je povinen doložit dùvody nepøítomnosti do 3 kalendáøních dnù od poèátku nepøítomnosti. Pokud se neúèastní min. 5 vyuèovacích dnù bez omluvy, [..]
Zdroj: stredniskoly.com

6

0   0

absence


Pokud se student min. 20 vyuèovacích dnù neúèastní vyuèování bez øádné omluvy, øeditel ho písemnì vyzve k doložení dùvodù nepøítomnosti a upozorní, že jinak bude student postuzo [..]
Zdroj: stredniskoly.com

7

0   0

absence


Zákonný zástupce dokládá dùvody nepøítomnosti nejpozdìji do 3 kalendáøních dnù od zahájení nepøítomnosti. U absence ze zdravotních dùvodù pøes 2 mìsíce øeditel stanoví zpùsob [..]
Zdroj: stredniskoly.com

8

0   0

absence


nepøítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity; náhlá krátká ztráta vìdomí nebo pamìti
Zdroj: islo.cz

9

0   0

absence


Nepřítomnost ve výuce. Na přednáškách bývá obvykle neomezena, ale záleží to na každém vyučujícím, takže je dobré si to na začátku semestru přesně zjistit. U seminářů bývá [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

10

0   0

absence


nepřítomnost osoby, která se měla zúčastnit
Zdroj: realitnislovnik.cz

11

0   0

absence


1. nepřítomnost; 2. nepřítomnost osoby, která se má něčeho zúčastnit (např. nepřítomnost ve službě); 3. neomluvené zmeškání pracovní doby Pramen Viz také dovolen [..]
Zdroj: business.center.cz

12

0   0

absence


Nepřítomnost ve výuce. Většina přednášek povinných není, na seminářích a cvičeních je tolerována až 30% absence. V&sc [..]
Zdroj: euagency.cz

13

0   0

absence


nepøítomnost nìèeho, v psychiatrii také náhlá krátká ztráta vìdomí (napø. pøi epilepsii)
Zdroj: help24.cz

14

0   0

absence


Zletilý žák nebo zákonný zástupce je povinen doložit dùvody nepøítomnosti do 3 kalendáøních dnù od poèátku nepøítomnosti. Pokud se neúèastní min. 5 vyuèovacích dnù bez omluvy, [..]
Zdroj: kampomaturite.cz

15

0   0

absence


Pokud se student min. 20 vyuèovacích dnù neúèastní vyuèování bez øádné omluvy, øeditel ho písemnì vyzve k doložení dùvodù nepøítomnosti a upozorní, že jinak bude student postuzo [..]
Zdroj: kampomaturite.cz

16

0   0

absence


Zákonný zástupce dokládá dùvody nepøítomnosti nejpozdìji do 3 kalendáøních dnù od zahájení nepøítomnosti. U absence ze zdravotních dùvodù pøes 2 mìsíce øeditel stanoví zpùsob [..]
Zdroj: kampomaturite.cz

Přidat význam slova absence
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< krokev pšt >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam