Význam account manager
Co znamená slovo account manager? Zde naleznete 16 významů slova account manager. Můžete také přidat význam slova account manager sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Pracovník banky či jiné instituce odpovědný za jednání s konkrétním klientem.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Klientský pracovník. Zaměstnanec banky či jiné finanční instituce odpovědný za jednání s konkrétním klientem.
Zdroj: nextfinance.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


(manažer pro styk s významnými klienty) Osoba odpovìdná za každodenní práci ve styku s nejdùležitìjšími klienty, odpovìdnost za služby klientùm a jejich vysokou úroveò, reprezentace spoleènosti ve sty [..]
Zdroj: finance.idnes.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Osoba zodpovedná za aktivity pre niekoľkých klientov.
Zdroj: amonitsro.sk (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Klientský pracovník. Zamìstnanec banky èi jiné finanèní instituce odpovìdný za jednání s konkrétním klientem.
Zdroj: cechmal.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


hlavní kontaktní osoba pro klienta v reklamní agentuře
Zdroj: cevelova.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Account Manager navrhuje řešení pro přidělené klienty či projekty, pečuje o ně a je styčnou osobou pro klienta i pro ostatní kolegy ve společnosti, kteří se na projektu podílejí.
Zdroj: concept-one.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Account manager dokáže identifikovat obchodní příležitosti, pracuje na získávání nových zakázek a má schopnosti prodat navrhované řešení.
Zdroj: jobs.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Pozice v reklamní, internetové nebo mediální agentuře; pracovník oddělení client service, který je přímo odpovědný za řízení projektu pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontak [..]
Zdroj: netsign.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


funkce v reklamní či PR agentuře; pracovník oddělení client service, jenž je přímo odpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobou pro klienta; podléhá client service managerovi a k dispozici může mít další zaměstnance v pozici account executive
Zdroj: bisonrose.cz (offline)

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


– pracovník reklamní agentury, který øídí práci na zakázce, je kontaktní osobou pro klienta
Zdroj: kingstyle.cz

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


v reklamní agentuře pracovník pro styk s klientem,  zastupuje zákazníka v agentuře a naopak.
Zdroj: peacock.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Funkce v reklamní či PR agentuře; pracovník oddělení client service, jenž je přímo odpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobu pro klienta; [..]
Zdroj: wipreklama.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Pozice v reklamní, internetové nebo mediální agentuře; pracovník oddělení client service, který je přímo odpovědný za řízení projektu pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobu pro klienta; spolupracuje se všemi odděleními agentury a k dispozici může mít další zaměstnance v pozici account executive. [..]
Zdroj: artemis-webdesign.cz (offline)

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Zodpověnost za každodenní práci ve styku s klienty, odpovědnost za služby klientům, reprezentace společnosti ve styku s klienty.  
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Account manager je zaměstnanec společnosti, který zodpovídá za řízení prodeje a vztahů se zákazníky. Náplň jeho práce se zároveň liší v závislosti na povaze podnikání.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Zisk na akcii acquis communautaire >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam