Význam agenda
Co znamená slovo agenda? Zde naleznete 12 významů slova agenda. Můžete také přidat význam slova agenda sami

1

2   1

agenda


Agenda (z lat. agere, jednat) znamená doslova souhrn toho, co je třeba udělat, vyřídit, zařídit. Původně se jednalo o množné číslo, kdy agenda představovala souhrn bodů jednání, z nic [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   1

agenda


diář
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   1

agenda


Jde o souhrn administrativních prací, popř. o náplň práce.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

4

0   1

agenda


Pracovní náplň, souhrn administrativních prací.
Zdroj: usetritnadanich.cz

5

0   1

agenda


1. pracovní náplò, souhrn administrativních prací, program jednání; 2. pøíruèní liturgická kniha
Zdroj: islo.cz

6

0   1

agenda


souhrn administrativních prací a postupů souvisejících s vykonáváním úřadu nebo funkce, soubor dokladů vzešlých z této činnosti.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

7

0   1

agenda


Pracovní náplň, souhrn administrativních prací.
Zdroj: uctovani.net

8

0   1

agenda


pracovná náplň, súhrn administratívnej práce
Zdroj: ako-uctovat.sk

9

0   1

agenda


Definice dle ZZR: § 2 písm. d) „Souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci.“
Zdroj: szrcr.cz

10

0   1

agenda


Agenda nejčastěji představuje pracovní náplň a působnost určitého úřadu. Může být také použita ve významu programu konference či schůze, nebo programu (ve smyslu cílů) instituce.
Zdroj: novaspolecnost.cz

11

0   1

agenda


Èas programu POHODA, ktorá zahàòa dielèí okruh funkcií k urèitej oblasti alebo téme (fakturácia, sklady, mzdy za konkrétny mesiac, zásoby, adresár, prístupové práva atï.). Vïaka pr [..]
Zdroj: stormware.sk

12

0   1

agenda


Souhrn administrativních (úèetních) prací. Té¾ náplò práce.
Zdroj: klo.cz

Přidat význam slova agenda
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< sklad zab >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam