Význam akciová spoleènost
Co znamená slovo akciová spoleènost? Zde naleznete 3 významů slova akciová spoleènost. Můžete také přidat význam slova akciová spoleènost sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akciová spoleènost


Spoleènost, jejíž základní kapitál je rozdìlen na urèitý poèet akcií o urèité jmenovité hodnotì.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akciová spoleènost


Právní forma spoleènosti, jejíž základní jmìní je tvoøeno akciemi s urèitou jmenovitou hodnotou.
Zdroj: vysokyurok.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akciová spoleènost


je spoleènost, jejíž základní jmìní je rozvrženo na urèitý poèet akcií o urèité jmenovité hodnotì. Spoleènost odpovídá za porušení svých závazkù celým svým majetkem. Akcionáø neruèí za závazky spoleènosti.
Zdroj: vaulton.webpark.cz (offline)

<< akcept aliance >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam