Význam alela
Co znamená slovo alela? Zde naleznete 9 významů slova alela. Můžete také přidat význam slova alela sami

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

alela


Jedna z alternativních verzí genu, která se může vyskytnout v daném lokusu (oblasti genu).
Zdroj: genomia.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alela


Konkrétní forma genu, vyskytující se ve specifickém lokusu
Zdroj: genetika.wz.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

alela


Alela (allela, alelomorfa) je konkrétní forma genu. Každý gen může mít jednu nebo několikero forem. Je-li alel více, jedná se o genetický polymorfismus. Obvykle se přitom jako různé alely definují for [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

alela


Jedna z rùzných forem genu nebo sekvence DNA, která mùže existovat na jednom lokusu lišící se v DNA sekvenci a ovlivòující funkènost jednoho produktu (RNA nebo proteinu). Rùzné alely téhož g [..]
Zdroj: user.mendelu.cz

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

alela


 dědičný základ znaku živého organismu, určitá forma genu.
Zdroj: goniatit.cz

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

alela


– konkrétní forma genu. Každý gen mùže mít jednu nebo více forem: alel. Je-li alel více, jedná se o genetický polymorfismus. Jako rùzné alely se obvykle definují formy podstatnì odlišné ve [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

alela


dedièný základ znaku, konkrétna forma génu
Zdroj: lekari.sk

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

alela


Jedna z konkrétních forem genu. Má-li daný jedinec ve svém genovém páru stejné alely, oznaèuje se jako homozygot, má-li rùzné alely, jde o heterozygota. Která z obou odlišných alel se projeví, závisí [..]
Zdroj: med.muni.cz

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

alela


konkrétní forma genu
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< karet bab >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam