Význam antagonista
Co znamená slovo antagonista? Zde naleznete 5 významů slova antagonista. Můžete také přidat význam slova antagonista sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

antagonista


protivník, soupeř, protichůdce
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

antagonista


Látka, která pùsobí proti úèinkùm jiné látky. Farmakologicky pùsobí tak, že na neuronovém receptoru zabraòuje úèinku jiné látky (agonisty), a tak vyvolává specifický somatický nebo behaviorální efekt zprostøedkovaný pùvodním receptorem. Pøíkladem je látka Naloxon, která je užívána v léèbì pøedávkování opiáty, zvláštì heroinem. Ruší úèinky opiátu a [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

antagonista


Látka, která  pùsobí proti úèinkùm jiné látky. Farmakologicky pùsobí tak, že na neuronovém receptoru zabraòuje úèinku jiné látky (agonisty), a tak vyvolává  specifický somatický nebo behaviorální efekt zprostøedkovaný pùvodním receptorem. Pøíkladem je látka Naloxon, která je užívána v léèbì pøedávkování opiáty, zvláštì heroinem. Ruší úèinky op [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

antagonista


Ligand ve smyslu používaném v biochemii a farmakologii označuje látku, typicky malou molekulu, která vytváří komplex s biomolekulou a tato vazba má biologický význam. V užším slova smyslu se jako liga [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

antagonista


Antagonista (z řec. antagónistés, protivník, soupeř) má několik významů: zarytý odpůrce, protivník; protichůdce antagonista (literatura) – protihráč, opak protagonisty v chemii a biochemii antagonismu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< antagonismus protagonista >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam