Význam autorita
Co znamená slovo autorita? Zde naleznete 7 významů slova autorita. Můžete také přidat význam slova autorita sami

1

1   1

autorita


(lat. auctoritas, zmocnění, vzor, důstojnost, vliv); 1. formální a.: právo nařizovat, rozhodovat, vyžadovat poslušnost, dané pověřením, postavením; 2. neformální a.: status zkušeného člověka, jehož názor všichni berou vážně; 3. člověk s a., expert, odborník.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   1

autorita


Autorita je osoba nebo orgán (zpravidla majitel, či správce aktiv), který rozhoduje o tom, kdo smí a v jakém rozsahu k aktivům přistupovat (tj. jaká má práva).
Zdroj: abclinuxu.cz

3

0   1

autorita


uznávaná vážnost, úcta, rozhodující vliv, moc
Zdroj: islo.cz

4

0   1

autorita


Viv, který nějaká osoba nebo skupina či instituce může vykonávat na jiné osoby a společenské vztahy na základě nárokované a uznané kompetence a převahy.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0   1

autorita


Slovo autorita (z latinského augere růsti, posílit, podpořit, uplatnit) označuje: osobu, jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

autorita


Pojem autorita v knihovnické terminologii označuje ověřený a unifikovaný selekční údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání v knihovních katalozích.
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   2

autorita


Obecnì uznávaný vliv nebo respekt osoby, skupiny èi instituce považovaný za pøirozený a nevzbuzující odpor. Nemá jiné než morální prostøedky donucení. Jde o vnitøní schopn [..]
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova autorita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< autonomie causa sui >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam