Význam deismus
Co znamená slovo deismus? Zde naleznete 5 významů slova deismus. Můžete také přidat význam slova deismus sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deismus


názor, který uznává existenci Boha a jeho stvoření, popírá však jakýkoli jeho další vliv či zájem o svět: Bůh je jako hodinář, který svět postavil a nechává dále běžet. Člověk se tedy musí obejít bez Boha. Tím se stal d. předchůdcem novověkého osvícenství a ateismu.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deismus


Idealistické uèení o tom, že bùh svìt sice stvoøil, ale do jeho bìhu nijak nezasahuje, nezjevuje se, je poznatelný pouze rozumem. Je to reakce idealismu na rostoucí poznání pøírodních vìd a snaha [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deismus


Snaha vytvořit přirozené náboženství na základě rozumu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deismus


Deismus (z latinského deus – Bůh) je souhrnné označení pro různé náboženské a světové názory, které vznikly racionalistickou kritikou křesťanství v 17. století v Anglii a v 18. století vyústily do fra [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

deismus


("deism"): mnohé Darwinovy výroky lze z filosoficko-nábo¾enského pohledu zaøadit spí¹ k deismu ne¾ k agnosticismu (k nìmu¾ se Darwin oficiálnì hlásil), tj. zdá se, ¾e Darwin vìt¹inou o Bohu nepochybov [..]
Zdroj: mprinstitute.org

<< dedukce dekadence >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam