Význam dedukce
Co znamená slovo dedukce? Zde naleznete 9 významů slova dedukce. Můžete také přidat význam slova dedukce sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


Odvození, jednostranný logický závìr z již známých faktù nebo ze znalosti obecného. Jeden ze základních zpùsobù usuzování, metoda zkoumání, jejíž dialektickým protikladem je redukce a její z [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


(lat., řec. apagogé, vedení dolů), odvozování, myšlenkový postup vysvětlování a dokazování od obecného k jednotlivému, zvláštnímu.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


odvození - ve filozofii mušlenkový postup od obecného ke speciálnímu
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


deduction
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


usuzování, schopnost usuzovat a vyvozovat závìry z obecného na zvláštní (velký poèet testù inteligence je sycen tímto Thurstonovým faktorem D)
Zdroj: pppbruntal.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


vývod, závìr; logické odvozování, vyvozování nových závìrù
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


Závěr získaný postupem od obecného k jednotlivému. Postup, kterým se pomocí logických pravidel mohou z jistých výpovědí odvozovat další výpovědi.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


usuzování, schopnost usuzovat a vyvozovat závìry z obecného na zvláštní (velký poèet testù inteligence je sycen tímto Thurstonovým faktorem D)
Zdroj: help24.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dedukce


Dedukce (lat. deductio – odvození) je proces usuzování, ve kterém se od předpokladů (premis) dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< daimón deismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam