Význam dichotomie
Co znamená slovo dichotomie? Zde naleznete 5 významů slova dichotomie. Můžete také přidat význam slova dichotomie sami

1

2   1

dichotomie


(řec.), rozdělení na dvě části, rozpůlení.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1   1

dichotomie


Dichotomie (z řeckého dicha = na dvakrát a tome = řez) je obecně jakékoli rozdělení celku do dvou vzájemně se nepřekrývajících částí. Jiná definice: rozlišení dvou kvalitativně od [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   2

dichotomie


dìlení na dvì èásti, skupiny, tøídìní do dvou skupin
Zdroj: islo.cz

4

1   3

dichotomie


Členěnoí nějakého jevu, objektu nebo sociálního celku na právě dvě části.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0   3

dichotomie


Rozdìlení celkù do dvou vzájemnì se nepøekrývajících èástí èi odlišení dvou stavù èi stránek jevu. Jde vždy o urèité abstraktní zjednodušení usnadòující poznání; ve s [..]
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova dichotomie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< dialektika diskriminace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam