Význam dichotomie
Co znamená slovo dichotomie? Zde naleznete 5 významů slova dichotomie. Můžete také přidat význam slova dichotomie sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

dichotomie


(řec.), rozdělení na dvě části, rozpůlení.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dichotomie


Dichotomie (z řeckého dicha = na dvakrát a tome = řez) je obecně jakékoli rozdělení celku do dvou vzájemně se nepřekrývajících částí. Jiná definice: rozlišení dvou kvalitativně odlišných stavů jevu ne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

dichotomie


dìlení na dvì èásti, skupiny, tøídìní do dvou skupin
Zdroj: islo.cz

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

dichotomie


Členěnoí nějakého jevu, objektu nebo sociálního celku na právě dvě části.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0 Thumbs up   3 Thumbs down

dichotomie


Rozdìlení celkù do dvou vzájemnì se nepøekrývajících èástí èi odlišení dvou stavù èi stránek jevu. Jde vždy o urèité abstraktní zjednodušení usnadòující poznání; ve skuteènosti se rùzné jevy i&nb [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< dialektika diskriminace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam