Význam deprese
Co znamená slovo deprese? Zde naleznete 12 významů slova deprese. Můžete také přidat význam slova deprese sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


Druh hluboké ekonomické recese (viz pojem recese), kdy pokles HDP dosahuje alespoň 10 %. V historii se často s depresí nesetkáváme, klasickou depresí je období 1929 – 1933 v USA, kdy HDP poklesl téměř [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


hluboká ekonomická recese charakteristická vysokou nezaměstnaností, bankroty firem, stagnací celkové produkce apod.
Zdroj: mojeinvestice.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


Depresí bývá označován obzvláště hluboký a dlouhý pokles výkonu ekonomiky. Jinými slovy jde o recesi, která překročí určitou míru (v ČR pokles HDP o více než 10%).
Zdroj: elseaz.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


Hluboký dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství země charakterizovaný stagnací celkové produkce, vysokou nezaměstnaností, sníženou investiční činností, bankroty firem a celkový pokles ekonomické aktivity  
Zdroj: eakcie.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


"..". - inbrední (ang. ibreeding depression) - Ztráta vitality u potomstva, projevující se pøi páøení blízce pøíbuzných jedincù. Projev pùsobení mnoha škodlivých genù v homozygotním stavu a obecnì níz [..]
Zdroj: savci.upol.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


je stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince, jedinec v depresi pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění, problé [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


pokles, snížení; prohlubeò, proláklina; stav skleslosti, sklíèenosti
Zdroj: islo.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


sklíèenost, skleslost, tìžkomyslnost
Zdroj: help24.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


1. duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem. Může být součástí neurózy, psychopatie nebo reakcí na závažnou událost, reaktivní d.. D. vznikající zdánlivě bez příčiny se označovaly jako endogenní d. Těžké d. mohou být provázeny bludy, nemocný se obviňuje z řady často absurdních vin, z odpovědnosti za zkázu světa apod., vedoucími něk [..]
Zdroj: psychiatrie-marholdova.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


Deprese (z latinského deprimere, utlačovat, umlčovat < de + primere, dolů + tlačit) je pojem označující obecně pokles. deprese (meteorologie) – v meteorologii označuje obecně snížení, např. hodnoty [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Označení “deprese“ pochází z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprese


Recese (z latinského slova recessio = ústup) je v makroekonomii definována jako pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce (analogicky dvě po sobě jd [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< den daňové svobody DFP >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam