Význam diverzita
Co znamená slovo diverzita? Zde naleznete 9 významů slova diverzita. Můžete také přidat význam slova diverzita sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzita


/ různorodost ,,Diverzita rozpoznává, uznává, cení si a využívá unikátní talent a přínos všech jednotlivců." (podle Diversity Dividend) Pojem, který se vedle biologie využívá také v personalistice, kde se vztahuje k různorodosti složení pracovních týmů ve firmách a institucích. Management diverzity vychází z přesvědčení, že různorodé týmu prac [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzita


Diverzita (v některých oblastech používán český výraz rozmanitost; z angl. diversity) je základní vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků (elementů). Zároveň je často vnímána jako mí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

diverzita


rozmanitost.
Zdroj: goniatit.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzita


Viz "rozmanitost". - alfa - poèet druhù coexisting within a uniform habitat or a single community. Tradiènì je tento druh diverzity znám jako tzv. "druhová diverzita", - beta - As habitats change alon [..]
Zdroj: savci.upol.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzita


rozmanitost, rozèlenìní, rozložení
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzita


ß-diverzita je speciální označení, které se snaží postihnout rozmístění druhů po dané oblasti, biotopu atd. Např. vědci měli poměrně dlouho zato, že v tropickém deštném lese je vysoká druhová rozmanit [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

diverzita


rozmanitost; může být druhová (počet druhů) nebo např.diverzita krajinné mozaiky (počet společenstev nebo typů prostředí, nacházejících se na dané ploše) [..]
Zdroj: skolavpohode.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diverzita


viz percepèní diverzita
Zdroj: fim.uhk.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

diverzita


vlastnos systému prejavujúca sa v poète a v priestorovom rozmiestnení prvkov, z ktorých sa systém skladá.
Zdroj: gep.szm.com

<< disparita engram >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam