fondmarket.cz

Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy7
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (219)

1

4   3

kovenant


Druh cenného papíru, podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.
Zdroj: fondmarket.cz

2

1   0

emisní kurz


Cena, za kterou se prodávají nově emitované cenné papíry. Cena může být shodná s nominální hodnotou, ale může být vyšší s tzv. ážiem nebo nižší s tzv. disážiem nebo diskontem.
Zdroj: fondmarket.cz

3

1   0

retail


Retail je vpodstatě maloobchod. V případě banky se jedná o drobné bankovnictví (ne financování podniků). Mezi bankovní retailové služby se řadí i prodej fondů."
Zdroj: fondmarket.cz

4

1   0

tranše


Je jednotka investice. Je-li např. poskytnuta investice ve výši 1 milion USD ve čtyřech stejných tranších, tak je velikost tranše 250 000 USD.
Zdroj: fondmarket.cz

5

1   0

validace


Ověření platnosti.
Zdroj: fondmarket.cz

6

1   1

ytd


Year-to-date - výkonnost od počátku roku do dnešního data."
Zdroj: fondmarket.cz

7

0   0

administrátor


Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru a/nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise cenných papírů.
Zdroj: fondmarket.cz

8

0   0

akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Zdroj: fondmarket.cz

9

0   0

akcionář


Majitel akcie nebo více akcií, který se v závislosti na objemu vlastněných akcií podílí na řízení akciové společnosti.
Zdroj: fondmarket.cz

10

0   0

akciová společnost


Společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.
Zdroj: fondmarket.cz


Pro zobrazení všech definic slova 219 se přihlašte, prosím.