fondmarket.cz

Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy18
Karma:-8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (219)

1

4   4

kovenant


Druh cenného papíru, podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.
Zdroj: fondmarket.cz

2

2   1

retail


Retail je vpodstatě maloobchod. V případě banky se jedná o drobné bankovnictví (ne financování podniků). Mezi bankovní retailové služby se řadí i prodej fondů."
Zdroj: fondmarket.cz

3

1   1

emisní kurz


Cena, za kterou se prodávají nově emitované cenné papíry. Cena může být shodná s nominální hodnotou, ale může být vyšší s tzv. ážiem nebo nižší s tzv. disážiem nebo diskontem.
Zdroj: fondmarket.cz

4

1   1

euroobligace


jsou mezinárodní - ne pouze evropské - dluhopisy, které jsou umístňovány prostřednictvím mezinárodních bankovních konsorcií, zní na mezinárodně uznávanou měnu nebo zúčtovací jednotku a jsou obchodovány ve více zemích mimo země sídla emitenta.
Zdroj: fondmarket.cz

5

1   1

tranše


Je jednotka investice. Je-li např. poskytnuta investice ve výši 1 milion USD ve čtyřech stejných tranších, tak je velikost tranše 250 000 USD.
Zdroj: fondmarket.cz

6

1   1

validace


Ověření platnosti.
Zdroj: fondmarket.cz

7

1   2

ytd


Year-to-date - výkonnost od počátku roku do dnešního data."
Zdroj: fondmarket.cz

8

0   1

administrátor


Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru a/nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise cenných papírů.
Zdroj: fondmarket.cz

9

0   1

akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Zdroj: fondmarket.cz

10

0   1

akcionář


Majitel akcie nebo více akcií, který se v závislosti na objemu vlastněných akcií podílí na řízení akciové společnosti.
Zdroj: fondmarket.cz


Pro zobrazení všech definic slova 219 se přihlašte, prosím.