Význam explicitní
Co znamená slovo explicitní? Zde naleznete 6 významů slova explicitní. Můžete také přidat význam slova explicitní sami

1

2   1

explicitní


výslovný | zřejmý | rozvinutý | implicitní | implicitní | implicitní
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

explicitní


explicit
Zdroj: ped.muni.cz

3

0   0

explicitní


Výslovný, vyslovený, pøímo èi otevøenì vyjádøený, vycházející z litery textu, zmínìný prvek, požadavek, podmínka, výsledek apod. Opakem je implicitní.
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

explicitní


jasnì vyslovený, jasnì vymezený
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0   0

explicitní


výslovný, pøímý, jasný, zøetelný; otevøenì, pøímo vyjádøený; (op. implicitní)
Zdroj: islo.cz

6

0   0

explicitní


jasnì vyslovený, jasnì vymezený
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova explicitní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Obelisk Ober >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam