Význam finance
Co znamená slovo finance? Zde naleznete 6 významů slova finance. Můžete také přidat význam slova finance sami

1

1   0

finance


Peněžní vztahy vznikající při hospodářské činnosti.
Zdroj: apogeo.cz

2

0   0

finance


peněžní prostředky v jakékoli formě (hotovost, bezhotovost, vklad, úvěr)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

finance


v úzkém slova smyslu oznaèení penìžní formy kapitálu, který má podobu zápùjèek nebo výpùjèek n finanèních trzích nebo od finanèních institucí. V bìžném vyjadøování e však financemi rozumí „fondy“ získané témìø z jakéhokoli zdroje a použité na jakýkoli typ výdajù.
Zdroj: financni.webz.cz

4

0   0

finance


peníze, penìžní hospodáøství
Zdroj: islo.cz

5

0   0

finance


Finance je velmi široký ekonomický termín, který se týká peněžních prostředků a zacházení s nimi. Znamená jednak tvorbu, rozdělování a užití peněžních prostředků a kapitálu, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

finance


Finance je velmi široký ekonomický termín, který se týká peněžních prostředků a zacházení s nimi. Znamená jednak tvorbu, rozdělování a užití peněžních prostředků a kapitálu, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova finance
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< filantrop fiskální rok >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam