Význam kontribuce
Co znamená slovo kontribuce? Zde naleznete 4 významů slova kontribuce. Můžete také přidat význam slova kontribuce sami

1

0   0

kontribuce


nucený příspěvek (třeba i daň)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0   0

kontribuce


zastaralý pojem zahrnující všechny druhy dávek a daní užívaný zejména pro daň pozemkovou (gruntovní) Z latinského "contribuere" - přispívat. Viz také daň
Zdroj: business.center.cz

3

0   1

kontribuce


Historický název pro všechny druhy daní a penìžních èi naturálních dávek, pozdìji již jen specielnì vymáhaných na domácím území pro váleèné úèely. Platby násilím vymáhané [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   1

kontribuce


nucený pøíspìvek, daò; podíl pojišovny na škodì
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova kontribuce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< kontraband kontroverzní >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam