Význam kooperace
Co znamená slovo kooperace? Zde naleznete 8 významů slova kooperace. Můžete také přidat význam slova kooperace sami

1

1   0

kooperace


spolupráce
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

kooperace


Spolupráce, vzájemná vìdomá návaznost a výmìna èinnosti lidí, která výraznì zvyšuje schopnost èlovìka nad souhrn sil, z nichž se skládá. Je vynucována rostoucím objemem [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1   0

kooperace


spolupráce, souèinnost, plánovité spolupùsobení více osob
Zdroj: pppbruntal.cz

4

1   0

kooperace


spolupráce, souèinnost, plánovité spolupùsobení více osob
Zdroj: help24.cz

5

0   0

kooperace


Stav vzájemného spolupůsobení, součinnosti, spolupráce. Interakční proces, v němž se účastníci podílejí na realizaci společného cíle, často i modifikací cíle osobního. Na stejném principu je...
Zdroj: andromedia.cz

6

0   0

kooperace


spoleèná èinnost, souèinnost, spolupráce; výrobní spolupráce podnikù korál
Zdroj: geografie.unas.cz

7

0   0

kooperace


Spolupráce neboli kooperace je druh sociální interakce. Jedná se o základní formu sociálního chování. Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kte [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

kooperace


spolupráce
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova kooperace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< konzumní koprodukce >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam