Význam konsolidace
Co znamená slovo konsolidace? Zde naleznete 31 významů slova konsolidace. Můžete také přidat význam slova konsolidace sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená pøemìnu lhùty splacení a slouèení více pohledávek. Obvykle se pøemìòuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) souèasnì s úpravou platebních podmínek, zejména výší úrok [..]
Zdroj: realitymorava.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


upevnìní; ustálení; úprava, sjednocení rùzných závazkù v jeden závazek; lék. zkostnatìní zlomeniny kosti
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


V obecné rovině je konsolidace synonymem pro upevnění nebo urovnání. Nejčastěji se ale používá v souvislosti s půjčkami a dluhy. Konsolidaci úvěrů lze rozumět jako sloučení několika úvěrů do jednoho. Pro klienta je tento postup výhodný, protože naplatí několik různých splátek (třeba za kontokorent a půjčku na auto) ale splácí jen jediný úvěr zahrnující všechny jeho půjčky. Měsiční splátky jsou tak nižší, ale celkové doba splácení se tím může prodlužit. Další nevýhodou je, že některé instituce, které konsolidaci nabízejí, mohou požadovat poplatky za předčasné splacení. Pro klienty se stabilním příjmem, který si splátky může bez problémů dovolit tedy nemusí být zrovna vhodná. Konsolidace pochází z latinského “con” (dohromady) a “solidus” (pevný).
Zu - 11. prosince 2018

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená pøemìnu lhùty splacení a slouèení více pohledávek. Obvykle se pøemìòuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) souèasnì s úpravou platebních podmínek, zejména výší úrok [..]
Zdroj: pujcky-dinero.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


sloučení
Zdroj: klub.slovniky.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace je zjednodušeně řečeno sloučení více půjček do jedné půjčky. Konsolidace je prováděna zejména kvůli zpřehlednění toho, co platíte. S konsolidací si snížíte měsíční splátky, a tak ulehčíte domácímu rozpočtu. Konsolidace [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace půjček označuje jejich sloučení do jedné půjčky. Konsolidace je vhodná pro klienty, kteří mají větší množství půjček a chtějí získat jednu s výhodnějším úrokem. Finanční instituce zaplatí [..]
Zdroj: crescogroup.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace (z latinského con-, dohromady a solidus, pevný) se používá ve smyslu upevnění, ustálení, uspořádání, stabilizace. U dluhů jde o sjednocení různých závazků v jeden obvykle se změnou lhůty s [..]
Zdroj: az-data.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: new.kfinance.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovan&yac [..]
Zdroj: agentreality.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: edoxreality.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Sloučení více půjček do jediné.
Zdroj: opujcky.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku. Kopie katastrální mapy
Zdroj: realml.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovan&yac [..]
Zdroj: spalekreality.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úrok [..]
Zdroj: vasmakler.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


proces integrování nových informací do existující struktury informací, uložených v dlouhodobé pamìti (podle STERNBERG 2002). Srovnej asimilace. Viz též konsonantní kognice.
Zdroj: fim.uhk.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku. Kopie katastrální mapy
Zdroj: bestrealitypraha.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace pùjèek je slouèení nìkolika malých nevýhodných pùjèek do jednoho úvìru s dlouhodobou splatností, což vede ke snížení výše mìsíèních splátek. Konsolidací pùjèek také výraznì ušetøíte na nákladech za vedení nìkolika menších pùjèek èi úvìrù.
Zdroj: finaktiv.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úrok [..]
Zdroj: financeservices.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


V oblasti úvěrů mluvíme o sloučení více úvěru do jednoho, čímž dochází ke snížení měsíční splátky.
Zdroj: golemfinance.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: kfinance.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: precioso.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidací dluhu se rozumí přeměna lhůty splacení či sloučení více pohledávek v jednu. Nejčastěji se přeměňuje krátkodobý dluh v dluh dlouhodobý (konsolidovaný). Bývá to doprovázeno také úpravou platebních podmínek, zejm [..]
Zdroj: pujcky-reality.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Je sloučení několika pohledávek a změna termínu splacení. Ve většině případů se konsolidace využívá pro přeměnu krátkodobého dluhu na dlouhodobý (konsolidovaný) a zároveň se upravují platební podmínky [..]
Zdroj: rkne.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


sloučení, je to bankovní produkt, který sloučí několik vašich úvěrů (i od jiných bank) včetně dluhů na kreditních kartách, do jedné větší půjčky. Výsledkem jsou mnohdy lepší podmínky vedení úvěru, vět [..]
Zdroj: jaknapenize.eu

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


   Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku. Kopie katastrální mapy   Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou. [..]
Zdroj: maneco-reality.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


(Consolidation) Způsob sestavování účetních výkazů mateřské a dceřiných společností, vylučující vnitřní obrat mezi společnostmi a publikovaný s cílem poskytnout informace o finanční situaci a výsledcích skupiny jako celku.
Zdroj: financialmarkets.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Nahrazení více úvěrů, většinou nehypotečních, od různých finančních institucí jedním úvěrem, lze použít i hypoteční. Konsolidace se provádí s cílem dosáhnout výhodnějších úvěrových podmínek (nižší úro [..]
Zdroj: svethypoteky.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konsolidace


Konsolidace (z lat. con-, dohromady a solidus, pevný) znamená upevnění, ustálení, urovnání: zdravotního stavu pacienta po úrazu, politických poměrů po revoluci, financí firmy či státu po období špatné [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< konkurent konsolidace půjček >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam