Význam konsolidace
Co znamená slovo konsolidace? Zde naleznete 31 významů slova konsolidace. Můžete také přidat význam slova konsolidace sami

1

2   1

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená pøemìnu lhùty splacení a slouèení více pohledávek. Obvykle se pøemìòuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) souèasnì s úpravou platebních podmín [..]
Zdroj: realitymorava.cz

2

1   0

konsolidace


upevnìní; ustálení; úprava, sjednocení rùzných závazkù v jeden závazek; lék. zkostnatìní zlomeniny kosti
Zdroj: islo.cz

3

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená pøemìnu lhùty splacení a slouèení více pohledávek. Obvykle se pøemìòuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) souèasnì s úpravou platebních podmín [..]
Zdroj: pujcky-dinero.cz

4

0   0

konsolidace


sloučení
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   0

konsolidace


Konsolidace je zjednodušeně řečeno sloučení více půjček do jedné půjčky. Konsolidace je prováděna zejména kvůli zpřehlednění toho, co platíte. S konsolidací si snížíte měsíční splátky, a tak ulehčíte domácímu rozpo [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

6

0   0

konsolidace


Konsolidace půjček označuje jejich sloučení do jedné půjčky. Konsolidace je vhodná pro klienty, kteří mají větší množství půjček a chtějí získat jednu s výhodnějším úrokem. [..]
Zdroj: crescogroup.org

7

0   0

konsolidace


Konsolidace (z latinského con-, dohromady a solidus, pevný) se používá ve smyslu upevnění, ustálení, uspořádání, stabilizace. U dluhů jde o sjednocení různých závazků v jeden obvykl [..]
Zdroj: az-data.cz

8

0   0

konsolidace


konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: new.kfinance.cz

9

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolido [..]
Zdroj: agentreality.cz

10

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: edoxreality.cz

11

0   0

konsolidace


Sloučení více půjček do jediné.
Zdroj: opujcky.cz

12

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku. Kopie katastrální mapy
Zdroj: realml.cz

13

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolido [..]
Zdroj: spalekreality.cz

14

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmín [..]
Zdroj: vasmakler.cz

15

0   0

konsolidace


proces integrování nových informací do existující struktury informací, uložených v dlouhodobé pamìti (podle STERNBERG 2002). Srovnej asimilace. Viz též konsonantní kognice.
Zdroj: fim.uhk.cz

16

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

17

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku. Kopie katastrální mapy
Zdroj: bestrealitypraha.cz

18

0   0

konsolidace


Konsolidace pùjèek je slouèení nìkolika malých nevýhodných pùjèek do jednoho úvìru s dlouhodobou splatností, což vede ke snížení výše mìsíèních splátek. Konsolidací pùjèek také výraznì ušetøíte na nákladech za vedení nìkolika menších pùjèek èi úvìrù.
Zdroj: finaktiv.cz

19

0   0

konsolidace


konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmín [..]
Zdroj: financeservices.cz

20

0   0

konsolidace


V oblasti úvěrů mluvíme o sloučení více úvěru do jednoho, čímž dochází ke snížení měsíční splátky.
Zdroj: golemfinance.cz

21

0   0

konsolidace


konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: kfinance.cz

22

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: precioso.cz

23

0   0

konsolidace


Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

24

0   0

konsolidace


Konsolidací dluhu se rozumí přeměna lhůty splacení či sloučení více pohledávek v jednu. Nejčastěji se přeměňuje krátkodobý dluh v dluh dlouhodobý (konsolidovaný). Bývá to doprovázeno také úpravou platebních podmí [..]
Zdroj: pujcky-reality.cz

25

0   0

konsolidace


Je sloučení několika pohledávek a změna termínu splacení. Ve většině případů se konsolidace využívá pro přeměnu krátkodobého dluhu na dlouhodobý (konsolidovaný) a zároveň se up [..]
Zdroj: rkne.cz

26

0   0

konsolidace


sloučení, je to bankovní produkt, který sloučí několik vašich úvěrů (i od jiných bank) včetně dluhů na kreditních kartách, do jedné větší půjčky. Výsledkem jsou mnohdy lepší [..]
Zdroj: jaknapenize.eu

27

0   0

konsolidace


   Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku. Kopie katastrální mapy   Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež j [..]
Zdroj: maneco-reality.cz

28

0   0

konsolidace


(Consolidation) Způsob sestavování účetních výkazů mateřské a dceřiných společností, vylučující vnitřní obrat mezi společnostmi a publikovaný s cílem poskytnout informace o finanční situaci a výsledcích skupiny jako celku.
Zdroj: financialmarkets.cz

29

0   0

konsolidace


Nahrazení více úvěrů, většinou nehypotečních, od různých finančních institucí jedním úvěrem, lze použít i hypoteční. Konsolidace se provádí s cílem dosáhnout výhodnějších [..]
Zdroj: svethypoteky.cz

30

0   0

konsolidace


V obecné rovině je konsolidace synonymem pro upevnění nebo urovnání. Nejčastěji se ale používá v souvislosti s půjčkami a dluhy. Konsolidaci úvěrů lze rozumět jako sloučení několika úvěrů do jednoho. Pro klienta je tento postup výhodný, protože naplatí několik různých splátek (třeba za kontokorent a půjčku na auto) ale splácí jen jediný úvěr zahrnující všechny jeho půjčky. Měsiční splátky jsou tak nižší, ale celkové doba splácení se tím může prodlužit. Další nevýhodou je, že některé instituce, které konsolidaci nabízejí, mohou požadovat poplatky za předčasné splacení. Pro klienty se stabilním příjmem, který si splátky může bez problémů dovolit tedy nemusí být zrovna vhodná. Konsolidace pochází z latinského “con” (dohromady) a “solidus” (pevný).
Zu - 11. prosince 2018

31

0   0

konsolidace


Konsolidace (z lat. con-, dohromady a solidus, pevný) znamená upevnění, ustálení, urovnání: zdravotního stavu pacienta po úrazu, politických poměrů po revoluci, financí firmy či státu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova konsolidace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< konkurent konsolidace půjček >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam