Význam korporace
Co znamená slovo korporace? Zde naleznete 6 významů slova korporace. Můžete také přidat význam slova korporace sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

korporace


právnická osoba
Zdroj: business.center.cz (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

korporace


velká společnost, právnická osoba (obvykle je myšlen velký subjekt, ne malý podnikatel)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

korporace


dominantní forma hospodáøské organizace v moderní kapitalistické ekonomice. Je to druh podniku, do jehož kapitálu se inkorporovalo nìkolik kapitálových podílù. Toto se stalo nutností, když rozmìry podnikání narostly a kapitál jednotlivcù, ale i vìtší kapitál sdružených jednotlivcù, spoleèností pøestával staèit. Všeobecným jevem se takové podnik [..]
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

korporace


Právní subjekt vzniklý na základì spoleèného ekonomického zájmu.
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

korporace


organizace nebo skupina osob, která se označuje konkrétním jménem a která vystupuje nebo může vystupovat jako entita. zahrnuje rovněž individuální vystupování osob v rámci jejich postavení v korporaci. Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy korporací, osob a rodů
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

korporace


Korporace (odvozeno od lat. slova corpus – tělo) je právnický subjekt (právnická osoba), který – přestože je tvořen více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné. Jako taková má vlastní pr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< korigovat krach >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam