Význam obec
Co znamená slovo obec? Zde naleznete 21 významů slova obec. Můžete také přidat význam slova obec sami

1

2   2

obec


Nejmenší samostatná správní jednotka území, v rùzných zemích a dobách odlišnì velká i rozdílnì uspoøádaná. V našich podmínkách ji nelze zamìòovat s vesnicí, kte [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

obec


Obec může mít tyto významy: původní, všeobecný komunita, lidské společenství (také obecenství), sdružení, strana, hnutí - profesní, zájmové nebo odborné apod., které může i nemu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

obec


Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně. V tomto smyslu je subjektem samosprávy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

obec


Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně. V tomto smyslu je subjektem samosprávy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

obec


Obec (francouzsky commune) je ve Francii po regionech a departementech nejnižší územní správní jednotkou (collectivité territoriale), která je srovnatelná s obcí v České republice. Celkem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

obec


Obec je na Slovensku, obdobně jako i v jiných zemích, základní územní samosprávný a správní celek. Vzhledem ke společnému vývoji Slovenska a České republiky do roku 1993 je postavení [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

obec


osídlené místo jako územně správní jednotka | * | skupina lidí společných zájmů
Zdroj: cs.wiktionary.org

8

0   1

obec


Obec je základním územním samosprávným spoleèenstvím obèanù; tvoøí územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec peèuje o všestranný rozvoj svého území a o potøeby s [..]
Zdroj: stavimedum.cz

9

0   1

obec


Nejen obecný pojem pro zastavěnou část území, ale podle právního řádu, občanského zákoníku a navazujících zákonů právnická osoba vlastnící majetek a majetková práva (například nemovitosti, to je pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí) a současně pověřená správou daného území.
Zdroj: realitnisekac.cz

10

0   1

obec


Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby s [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

11

0   1

obec


Obec je základním územním samosprávným spoleèenstvím obèanù; tvoøí územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec peèuje o všestranný rozvoj svého území a o potøeby s [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

12

0   1

obec


Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby s [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

13

0   1

obec


Nejen obecný pojem pro zastavěnou část území, ale podle právního řádu, občanského zákoníku a navazujících zákonů právnická osoba vlastnící majetek a majetková práva (napřík [..]
Zdroj: geodeziepp.cz

14

0   1

obec


Mìsto kolonizaèní
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

15

0   1

obec


Obec - 1) územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom: horská, rodná obec; 2) skupina ľudí so spoločnými záujmami: umelecká obec - umelci.
Zdroj: bonumeng.eu

16

0   1

obec


Akademická obec - akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy), a študenti vysok [..]
Zdroj: bonumeng.eu

17

0   1

obec


 Obec  je  základním  územním  samosprávným  společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporac [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

18

0   1

obec


Základní územní samosprávný celek, základní územní jednotka státu, společenství občanů žijících na tomto území, kteří mají právo na samosprávu a kterým se prostřednictvím z [..]
Zdroj: czechpoint.cz

19

0   1

obec


obec v České republice označuje nejmenší územně samosprávný celek. Jedná se o lidská sídla, kterým byl udělen právní status „obec“, což znamená, že jde o jednotku, která může v určité míře sama spravovat své záležitosti (např. mít vlastní rozpočet, volit si vlastního starostu apod.).

Po splnění zákonných kritérií (počet alespoň 3.000 obyvatel) může obec získat statut města, větším městům může být udělen status tzv. statutárního města (např. Karlovy Vary, Jihlava, České Budějovice, Liberec atd.). Obdobou (menšího) města je tzv. městys.

V hovorové řeči je obec obecným označením pro vesnice, městyse a města, tj. jedná se o územně oddělená lidská sídla, která je možné s ohledem na jejich polohu objektivně vnímat jako samostatná.
Honzi - 7. prosince 2018

20

0   2

obec


Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Zdroj: cip-stavby.cz

21

0   2

obec


Obecný pojem pro zastavěnou část území, podle právního řádu občanského zákoníku a navazujících zákonů pr [..]
Zdroj: geoding.cz

Přidat význam slova obec
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< tu??ák ?er? >>