Význam ping
Co znamená slovo ping? Zde naleznete 13 významů slova ping. Můžete také přidat význam slova ping sami

1

0   0

ping


Packet Inter-Network Groper - základní aplikace na protokolu TCP/IP umožòující zjistit funkènost internetové adresy (vyšle se dotaz a cílová aplikace odpoví).
Zdroj: labo.cz

2

0   0

ping


''Packet InterNet Gropper'' Program testující dostupnost cílové adresy v síti. Zasílá výzvy a èekáním na odezvu.
Zdroj: vseohw.net

3

0   0

ping


ping (Packet Internet Groper) - programový nástroj, který umožòuje provìøit funkènost spojení se vzdáleným systémem v síti. Zjišuje také délku odezvy (tzv. latenci).
Zdroj: it-slovnik.cz

4

0   0

ping


odezva internetového připojení v milisekundách (čím menší, tím plynulejší hra); v GW se také používá ve větě např. „pingni mi build“ (ukaž mi build)
Zdroj: guildwars2.cz

5

0   0

ping


Diagnostický program, který umožňuje zjistit zda je počítač nebo zařízení na zadané adrese dostupné, za jakou dobu odpovídá, nedochází-li ke ztrátám paketů atd. Pro korektní fungování nesmí druhá strana blokovat ICMP echo pakety.
Zdroj: ab-net.cz

6

0   0

ping


Ping je program, který umožňuje zjistit, zda zadaný počítač je v síti dosažitelný a jak rychle odpovídá. Je to nejjednodušší diagnostika sítě.
Zdroj: vhvspeed.cz

7

0   0

ping


Program použitelný často jen z příkazové řádky, který umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními v počítačové síti, která používá rodinu protokolů TCP/IP.
Zdroj: airwaynet.cz

8

0   0

ping


je nástroj používaný v TCP/IP protokolech, pomocí něhož je prováděn základní test, zda funguje spojení na určitého hostitele (server, router atp.) z testovacího hostitele. Po zadání příkazu ping jsou z testovacího hostitele vysílány na cílového hostitele ICMP pakety a testována odezva. Jde o analogii sonaru u ponorek (ping [..]
Zdroj: pocitace-internet.cz

9

0   0

ping


Ping nebo ping může znamenat: ping – nástroj pro zjištění dostupnosti počítače (nebo síťového zařízení) a latence v počítačové síti slangový výraz pro latenci v počítačové [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

ping


Ping také Meping (thajsky แม่น้ำปิง) je řeka v Thajsku, kde postupně protéká provinciemi Chiang Mai, Lamphun, Tak, Kamphaeng Pat, Nakhon Sawan. Je 800 km dlouhá. Povodí má ro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

ping


Program ping (anglicky Packet InterNet Groper) umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními (počítače, síťová zařízení) v počítačové síti, která použí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

ping


Program ping (anglicky Packet InterNet Groper) umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními (počítače, síťová zařízení) v počítačové síti, která použí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

ping


Program ping (anglicky Packet InterNet Groper) umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními (počítače, síťová zařízení) v počítačové síti, která použí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova ping
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< PID pipeta >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam