Význam pojem
Co znamená slovo pojem? Zde naleznete 11 významů slova pojem. Můžete také přidat význam slova pojem sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


Vysvětlivka
Zdroj: otevreneinovace.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


Pojem (od pojímat) nebo také koncept je souhrnná myšlenková představa pro celou třídu obdobných jevů a skutečností, předmětů i abstraktních témat. Pojem je určen definicí, jež udává jeho podstatné vla [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


concept
Zdroj: ped.muni.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


conception
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


Obecné jméno, nejjednodušší odraz reality rozumem, myšlenková abstrakce hledající spoleèné znaky jednotlivých vjemù; je nejnižším stupnìm zobecnìní, prvním výsledkem a základním nástrojem myšlení [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


jakákoli jednotka myšlení
Zdroj: info.sks.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


jakákoli jednotka myšlení
Zdroj: web.sks.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


výklad
Zdroj: rr-jihozapad.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


Pojem – 1) všeobecná predstava o niečom s presne vymedzeným obsahom, zahrňujúcim súhrn všeobecných a podstatných znakov: pojem hmoty; 2) forma myslenia odrážajúca podstatné vlastnosti predmetov, javov objektívnej skutočnosti: všeobecný pojem.
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


Vysvìtlení
Zdroj: drg.nrc.cz (offline)

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pojem


Použití Denní jídla Uživatelsky modifikovatelná sada denních jídel od snídaně po 2. večeři. K dennímu jídlu jsou v jídelníčku přiřazeny potraviny.
Zdroj: nutripro.cz (offline)

<< podsvaz pokles >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam