Význam politika
Co znamená slovo politika? Zde naleznete 17 významů slova politika. Můžete také přidat význam slova politika sami

1

2   0

politika


V kontextu přípravy veřejných strategií (respektive jako název strategického dokumentu) se jedná o vrcholový strategický dokument stanovující vizi, základní cíle a směry vývoje v dané oblasti / sektoru, a to ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Politika dále může stanovit základní principy nebo charakter n [..]
Zdroj: mmr.cz

2

1   0

politika


veřejná činnost, správa; řízení státu; vztahy mezi státy
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

3

0   0

politika


veřejná činnost v oblasti vnitrostátních i mezinárodních záležitostí | * | péče o záležitosti nějakého druhu | * | — | strategie, přístup | ''genitiv a akuzativ singuláru s [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

politika


Vztah tøíd, prosazování, obhajování a zdùvodòování zájmù velkých skupin lidí, spojených základními ekonomickými zájmy, pro které marxistická teorie používá oznaèené tø [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

politika


je souhrn zámìrù, zásad, nástrojù, metod a opatøení sloužících k vìdomému ovlivòování a regulování aktivit v dané oblasti èinnosti.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

6

0   0

politika


Jedná se o součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

0   0

politika


Jedná se o souhrn hospodářsky ekonomických opatření, ekonomických nástrojů a procesů, prostřednictvím kterých je možno působit na makroekonomickou a mikroekonomickou oblast národního hospodářství.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0   0

politika


Postup, kdy jsou politická rozhodnutí přijímána malou skupinou lidí neveřejným, nezveřejněným a nekontrolovaným způsobem.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

0   0

politika


Jedna z forem politiky, která se uskutečňuje na úrovni obcí, tedy na úrovni základního stupně územní samosprávy.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

10

0   0

politika


Jedná se o součást hospodářské politiky, prováděné pomocí měnových nástrojů centrální banky s cílem zajistit stabilitu měny, rovnoměrný hospodářský růst, optimální zaměstnanost a vnější rovnováhu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

11

0   0

politika


Souhrn všech opatření k ovlivnění hospodářské struktury a struktury osídlení se zřetelem na celostátní nebo regionální cíle. Cílem regionální politiky je vyrovnání životních podmínek, zabránění nežádoucí koncentraci obyvatelstva, zachování kulturní krajiny. 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

12

0   0

politika


Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

politika


Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

politika


Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   0

politika


Politika je 20. epizoda 1. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána.
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0   0

politika


Politika, návrh politik, anglicky policy classes je návrhové paradigma pocházející z jazyku C++. Použití v dalších OOP jazycích se zatím nerozšířilo.
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0   0

politika


Politika (v srbské cyrilici Политика) jsou srbské noviny. Vychází od 25. ledna 1904. Deník sídlí v Bělehradě. Deník vychází každý den a nepřetržitě, s výjimkou přestávek: o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova politika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< p?edstavovat si volba >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam