Význam práce
Co znamená slovo práce? Zde naleznete 22 významů slova práce. Můžete také přidat význam slova práce sami

1

17 Thumbs up   3 Thumbs down

práce


Poslední zoufalý pokus,jak sehnat peníze
mogway399 - 12. září 2015

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


dělání, činnost | * | * | zaměstnání | * | veličina (působení síly na těleso) | * | dílo | * , | dělání, činnost
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

práce


Slovo mnoha významů. Může se jednat o namáhavou fyzickou aktivitu vykonávanou člověkem nebo strojem, může se jednat o způsob obživy - tedy synonymum zaměstnání. Práce je také označení pro umělecké či vědecké dílo - obraz, symfonii, vědecký traktát, román, atd. Dalším významem je pak práce jako fyzikální veličina popisující působení síly na těleso.
brocx - 20. dubna 2014

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Jediný zpùsob obživy, který èlovìk nalezl ke svému pøežití v mìnících se pøírodních podmínkách; jeho vìdomé, zámìrné pùsobení na pøírodu s cílem pøizpùsobit ji svým potøebám, tj. proces hodnototv [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


ga'oi • kauga
Zdroj: dominicweb.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


e Arbeit
Zdroj: pamprofi.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Práče jsou historická osada na katastrálním území pražských Záběhlic, při Botiči mezi Hostivaří a Záběhlicemi, v blízkosti sídliště Zahradní Město. Začátkem 20. století čítala asi 20 domovních čísel. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Práče může být:práče – středověké označení dětského bojovníka vyzbrojeného prakemPráče – film Karla Kachyni z roku 1960Práče – obec v okrese ZnojmoPráče – osada a zámek v pražských [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Práče jsou malá obec na jihu Moravy, nedaleko Znojma. Vesnice se rozkládá v mělkém širokém údolí na březích Únanovského potoka. Jméno obce pochází ze staročeského osobního jména Práč.První zmínka o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Prace je obec v okrese Brno-venkov. Nachází se v Dyjsko-svrateckém úvalu, na severním úpatí Prackého kopce s památníkem bitvy u Slavkova zvaným Mohyla míru. Ke 3. 7. 2006 zde žilo 877 obyvatel.První p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


REDIRECT Prace
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Práče'' je český rodinný válečný film z roku 1960 režiséra Karla Kachyni s Michaelem Koblicem v hlavní roli. Dále hrají Vladimír Hlavatý, Gustáv Valach, Vladimír Menšík, Oldřich Musil, Martin Ťapák, S [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Zámeček Práče se nachází v osadě Práče v pražské čtvrti Záběhlice. Je chráněný jako kulturní památka České republiky. Jedná se o malý jednoposchoďový zámek obdélníkového půdorysu se vtaženými opěráky [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Kategorie:Vesnice okresu Brno-venkovKategorie:Obce v okrese Brno-venkovKategorie:Kategorie podle obcí v Česku
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

práce


Kategorie:Obce v okrese ZnojmoKategorie:Vesnice okresu Znojmo
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

1 Thumbs up   2 Thumbs down

práce


Práce je slovo používané v mnoha významech:
Zaměstnání (výdělečná činnost, vytváření hodnot)
Pracovní místo
Proces zpracovávání (tématu, zakázky apod.)
Dokončené dílo
Fyzikální veličina (přenos energie působením silou)


Domácí práce (práce vykonávané v domácnosti)
Dětská práce (práce dětí, mnohdy nucená)
Nucené práce (mírnější forma trestu formou povinných prací)
Dobrá práce (dobré pracovní místo, příp. dobře vykonané dílo)
Vědecká práce (dílo vykonané vědci)
stepuchy - 8. dubna 2014

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

práce


Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp. ke změně rozložení potenciální energie v silovém [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

práce


Slovo práce může označovat:dílo – výsledek účelné činnosti
    umělecké dílo
práce – výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahupráce – cílevědomá činnost člověka, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

práce


Kategorie:Osobní životKategorie:EkonomieKategorie:PrůmyslKategorie:ČinnostKategorie:Podnikání
Zdroj: cs.wikipedia.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

práce


Práce je v ekonomii cílevědomá lidská činnost, která vede k uspokojování lidských potřeb, k vytváření statků a služeb. V klasické ekonomii je vedle vedle půdy a kapitálu jedním z produkčních faktorů a [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   2 Thumbs down

práce


V dnešní době se hledá práce opravdu těžce. Zvláště když se většina firem vymlouvá na finanční krizi. Nechcete-li pracovat za almužnu a máte nějaké peníze našetřené, investujte do diamantů. Možná Vám to zní zvláštně, [..]
Zdroj: diamond.cz

22

0 Thumbs up   2 Thumbs down

práce


Souhrn duševních a fyzických předpokladů. Účelná s cílevědomá lidská činnost, která za pomoci kapitálu přetváři přírodní látky (přírodu) k prospěchu lidí (tvorba statků). 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

<< úkol ned?le >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam