Význam práce
Co znamená slovo práce? Zde naleznete 13 významů slova práce. Můžete také přidat význam slova práce sami

1

15   2

práce


Poslední zoufalý pokus,jak sehnat peníze
mogway399 - 12. září 2015

2

3   2

práce


Slovo mnoha významů. Může se jednat o namáhavou fyzickou aktivitu vykonávanou člověkem nebo strojem, může se jednat o způsob obživy - tedy synonymum zaměstnání. Práce je také označení pro umělecké či vědecké dílo - obraz, symfonii, vědecký traktát, román, atd. Dalším významem je pak práce jako fyzikální veličina popisující působení síly na těleso.
brocx - 20. dubna 2014

3

0   0

práce


dělání, činnost | * | * | zaměstnání | * | veličina (působení síly na těleso) | * | dílo | * , | dělání, činnost
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

práce


Jediný zpùsob obživy, který èlovìk nalezl ke svému pøežití v mìnících se pøírodních podmínkách; jeho vìdomé, zámìrné pùsobení na pøírodu s cílem pøizpùsobit ji svým [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

práce


ga'oi • kauga
Zdroj: dominicweb.eu

6

0   0

práce


e Arbeit
Zdroj: pamprofi.cz

7

1   1

práce


Práce je slovo používané v mnoha významech:
Zaměstnání (výdělečná činnost, vytváření hodnot)
Pracovní místo
Proces zpracovávání (tématu, zakázky apod.)
Dokončené dílo
Fyzikální veličina (přenos energie působením silou)


Domácí práce (práce vykonávané v domácnosti)
Dětská práce (práce dětí, mnohdy nucená)
Nucené práce (mírnější forma trestu formou povinných prací)
Dobrá práce (dobré pracovní místo, příp. dobře vykonané dílo)
Vědecká práce (dílo vykonané vědci)
stepuchy - 8. dubna 2014

8

0   1

práce


Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp. ke změně rozložení potenciá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

práce


Slovo práce může označovat:dílo – výsledek účelné činnosti
    umělecké dílo
práce – výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahupráce [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

práce


Kategorie:Osobní životKategorie:EkonomieKategorie:PrůmyslKategorie:ČinnostKategorie:Podnikání
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   1

práce


Práce je v ekonomii cílevědomá lidská činnost, která vede k uspokojování lidských potřeb, k vytváření statků a služeb. V klasické ekonomii je vedle vedle půdy a kapitálu jedním z p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   2

práce


V dnešní době se hledá práce opravdu těžce. Zvláště když se většina firem vymlouvá na finanční krizi. Nechcete-li pracovat za almu [..]
Zdroj: diamond.cz

13

0   2

práce


Souhrn duševních a fyzických předpokladů. Účelná s cílevědomá lidská činnost, která za pomoci kapitálu přetváři přírodní látky (přírodu) k prospěchu lidí (tvorba statků). 
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

Přidat význam slova práce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< úkol ned?le >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam