Význam rodina
Co znamená slovo rodina? Zde naleznete 12 významů slova rodina. Můžete také přidat význam slova rodina sami

1

7   3

rodina


Malé spoleèenství lidí spojených pokrevními a dalšími pøíbuzenskými vztahy, kde každý má svou roli. Základní charakteristiky fungující rodiny jsou: vzájemné uspokojování psychických potøeb dìtí a jejich rodièù, trvalost a hloubka citových vztahù a spoleèná budoucnost. Pro rodinu je rovnìž pøíznaèné, že princip soužití a sdílení je povýšen na výchov [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

1   0

rodina


Malé spoleèenství lidí spojených pokrevními a dalšími pøíbuzenskými vztahy, kde každý má svou roli. Základní charakteristiky fungující rodiny jsou: vzájemné uspokojování psychických potøeb dìtí a jejich rodièù, trvalost a hloubka citových vztahù a spoleèná budoucnost. Pro rodinu je rovnìž pøíznaèné, že princip soužití a sdílení je povýšen na výchov [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

2   1

rodina


Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Z hlediska r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   1

rodina


společenská jednotka sestávající z páru a dětí | * | příbuzenstvo | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   0

rodina


Je historicky promìnnou základní formou uspoøádání jedincù, kterou spoleènost zvolila v dané dobì jako optimální pro svou reprodukci, tedy primární skupina, v níž se žije a plodí. Je vž [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0   0

rodina


'api početná • fāmili • kaiga
Zdroj: dominicweb.eu

7

0   0

rodina


Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Z hlediska r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

rodina


Rodina (anglicky: The Family) je poslední román amerického spisovatele Maria Puza, autora známého mafiánského Kmotra a jiných knih, díky nimž se Puzo stal otcem mafiánského žánru. Kniha byla dopsána C [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

rodina


Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Z hlediska r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

rodina


Rodina je 8. epizoda 2. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

rodina


Rodina je čtvrtá opera (op. 46) slovenského skladatele českého původu Ladislava Holoubka. Vznikla v letech 1956–1959 na libreto, které si napsal skladatel sám podle hry českého herce a dramatika Ilji [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

1   2

rodina


Je úzká skupina pokrevně spřízněných osob sdílejících jednu domácnost. Podle rozsahu příbuzenství a množství členů se rodina rozděluje na nukleární (tu tvoří pouze rodiče a jejich děti) nebo rozšířenou (sem spadá i širší příbuzenstvo -např. teta, strýc, prarodiče apod.) Nutno podotknout, že do rodiny řadíme i bezdětné manželské páry, homosexuální či lesbické páry, rodiče s adoptovanými dětmi nebo matky samoživitelky.
Floencze - 17. dubna 2014

Přidat význam slova rodina
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< samoz?ejm? sociální >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam