Význam stres
Co znamená slovo stres? Zde naleznete 16 významů slova stres. Můžete také přidat význam slova stres sami

1

1   0

stres


nadmerná telesná i psychická záaž organizmu
Zdroj: lekari.sk

2

1   0

stres


Fyzická nebo psychická zátěž, napětí, pocit nebezpečí a ohrožení; soubor projevů, jimiž organismus reaguje na mimořádné podmínky a »připravuje se k boji«. Vlivem stresových hormon [..]
Zdroj: abecedazdravi.cz

3

0   0

stres


stav živého organismu vystaveného stresorům | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

stres


 Slovo stres pochází z angličtiny a znamená tlak nebo též zátěž. Obecně stres představuje přetížení organismu nadměrnou zátěží, zpravidla psychického rázu. Zátěžové podn [..]
Zdroj: elseaz.cz

5

0   0

stres


fyziologická odpovìï organismu na velmi silný jednorázový externí podnìt (stresor), resp. na dlouhodobì pùsobící podnìty, jako pøíprava organismu na zvýšený výdej energie, spojený [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

stres


neprirodzený stav, do ktorého sa dostane organizmus poèas vychýlenia vplyvu nejakého ekologického faktora.
Zdroj: gep.szm.com

7

0   0

stres


nadmìrná zátìž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseò, tlak
Zdroj: pppbruntal.cz

8

0   0

stres


je reakce organismu na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou (např. hluk, horko) nebo psychickou (zpdpovědnost, nesplněná očekávání, osobní vztahy, traumatizující zážitky [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

9

0   0

stres


Nespecifická reakce organismu na zátěž. Spočívá v mobilizaci obranných mechanismů a energetických rezerv (Hans Selye).
Zdroj: spiscr.info

10

0   0

stres


Stres - zdrav. súbor telesných a psychických reakcií, ku ktorým dochádza v organizme pri čelení situácii ohrozujúcej jeho celistvosť alebo pri pokuse prispôsobiť sa nepriateľskému prostrediu.
Zdroj: bonumeng.eu

11

0   0

stres


V důsledku rozrušení se uvolňuje do krve pohotovostní hormon adrenalin, který dráždí játra k produkci jaterního cukru. Ten pak dráždí slinivku k vyšší produkci inzulínu. Stres zvyšu [..]
Zdroj: zivotacukrovka.cz

12

0   0

stres


nadmìrná zátìž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseò, tlak
Zdroj: help24.cz

13

0   0

stres


nadměrná zátěž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseň, tlak
Zdroj: pppcl.cz

14

0   0

stres


Stres neboli zátěž je funkční stav živého organismu, který je vystaven mimořádným podmínkám, tzv. stresorům. Jeho následné obranné reakce mají za cíl zabránit poškození nebo smrt [..]
Zdroj: studiummba.cz

15

0   0

stres


Stres (angl. stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, kte [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0   0

stres


Stres je obecně nepříznivý stav, vyvolaný působením činitele zvaného stresor. Stres vyvolá stresovou reakci, což je aktivace obranných mechanismů. U rostlin může být stresorem např. z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova stres
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< portmanteau stoh >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam