Význam stres
Co znamená slovo stres? Zde naleznete 16 významů slova stres. Můžete také přidat význam slova stres sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


nadmerná telesná i psychická záaž organizmu
Zdroj: lekari.sk

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


Fyzická nebo psychická zátěž, napětí, pocit nebezpečí a ohrožení; soubor projevů, jimiž organismus reaguje na mimořádné podmínky a »připravuje se k boji«. Vlivem stresových hormonů potlačí fyziologick [..]
Zdroj: abecedazdravi.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


stav živého organismu vystaveného stresorům | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


 Slovo stres pochází z angličtiny a znamená tlak nebo též zátěž. Obecně stres představuje přetížení organismu nadměrnou zátěží, zpravidla psychického rázu. Zátěžové podněty (stresory) mohou být v [..]
Zdroj: elseaz.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


fyziologická odpovìï organismu na velmi silný jednorázový externí podnìt (stresor), resp. na dlouhodobì pùsobící podnìty, jako pøíprava organismu na zvýšený výdej energie, spojený s útokem nebo útìkem [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


neprirodzený stav, do ktorého sa dostane organizmus poèas vychýlenia vplyvu nejakého ekologického faktora.
Zdroj: gep.szm.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


nadmìrná zátìž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseò, tlak
Zdroj: pppbruntal.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


je reakce organismu na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou (např. hluk, horko) nebo psychickou (zpdpovědnost, nesplněná očekávání, osobní vztahy, traumatizující zážitky); projevuje se jak na [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


Nespecifická reakce organismu na zátěž. Spočívá v mobilizaci obranných mechanismů a energetických rezerv (Hans Selye).
Zdroj: spiscr.info

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


Stres - zdrav. súbor telesných a psychických reakcií, ku ktorým dochádza v organizme pri čelení situácii ohrozujúcej jeho celistvosť alebo pri pokuse prispôsobiť sa nepriateľskému prostrediu.
Zdroj: bonumeng.eu

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


V důsledku rozrušení se uvolňuje do krve pohotovostní hormon adrenalin, který dráždí játra k produkci jaterního cukru. Ten pak dráždí slinivku k vyšší produkci inzulínu. Stres zvyšuje glykémii velice rychle – během několika sekund a jeho vstřebávání trvá mnohonásobně déle! Nejdůležitější je proto pro diabetika život bez emočních výkyvů. Tzv. „nesmá [..]
Zdroj: zivotacukrovka.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


nadmìrná zátìž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseò, tlak
Zdroj: help24.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


nadměrná zátěž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseň, tlak
Zdroj: pppcl.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


Stres neboli zátěž je funkční stav živého organismu, který je vystaven mimořádným podmínkám, tzv. stresorům. Jeho následné obranné reakce mají za cíl zabránit poškození nebo smrti organismu. Obvyklé s [..]
Zdroj: studiummba.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


Stres (angl. stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zac [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

stres


Stres je obecně nepříznivý stav, vyvolaný působením činitele zvaného stresor. Stres vyvolá stresovou reakci, což je aktivace obranných mechanismů. U rostlin může být stresorem např. zaplavení, nedosta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< portmanteau stoh >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam