Význam tautologie
Co znamená slovo tautologie? Zde naleznete 8 významů slova tautologie. Můžete také přidat význam slova tautologie sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

tautologie


(''logika'') složený výrok, který je vždy pravdivý bez ohledu na pravdivost jednotlivých částí tohoto výroku | chyba v důkazu nebo definici, kdy předpoklad je také zároveň závěrem | (''lingvistika' [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tautologie


formally true proposition
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tautologie


tautology
Zdroj: ped.muni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tautologie


Definice kruhem, vyjadøování nebo dokazování jevu, faktu, myšlenky týmž jevem, faktem èi myšlenkou pøi použití opakování, synonymu nebo jiného vyjádøení téhož, èímž k žádnému vysvìtlení èi dùkazu [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tautologie


hromadìní slov téhož významu
Zdroj: pppbruntal.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tautologie


hromadìní slov téhož významu
Zdroj: help24.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tautologie


Tautologie (z řeckého ταυτολογία, tautologia, výpověď o témže) je v logice vždy pravdivý složený výrok. Je pravdivý vždy, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku. Příklad [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

tautologie


dokazování něčeho sebou samým, jalový závěr.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

<< sublimace bartender >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam