Význam tenze
Co znamená slovo tenze? Zde naleznete 5 významů slova tenze. Můžete také přidat význam slova tenze sami

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

tenze


napětí ovlivněné interakcí osob či vnitřních nebo vnějších vlivů (formy: zjevná či skrytá agresivita, intrapsychický či interpersonální konflikt aj.)
Zdroj: pppcl.cz

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

tenze


Tenze (z lat. tensio) je napětí nebo tlak ovlivněný působením vnějších nebo vnitřních vlivů (biologických, emocionálních, fyzikálních, společenských,…).
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

tenze


Tlak, napìtí
Zdroj: labo.cz

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

tenze


napìtí ovlivnìné interakcí osob èi vnitøních nebo vnìjších vlivù (formy: zjevná èi skrytá agresivita, intrapsychický èi interpersonální konflikt aj.)
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

tenze


napìtí ovlivnìné interakcí osob èi vnitøních nebo vnìjších vlivù (formy: zjevná èi skrytá agresivita, intrapsychický èi interpersonální konflikt aj.)
Zdroj: help24.cz (offline)

<< TEM teplota absolutní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam