Význam top management
Co znamená slovo top management? Zde naleznete 5 významů slova top management. Můžete také přidat význam slova top management sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

top management


vrcholové vedenie, vedenie podniku, riadenie na najvyššej úrovni
Zdroj: amonitsro.sk (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

top management


Vrcholoví řídicí pracovníci firmy.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

top management


vrcholové vedení spoleènosti, shromažïující ve svých rukou veškeré poznatky, na jejichž podkladì rozhoduje a øídí spoleènost.
Zdroj: vaulton.webpark.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

top management


Top management tvoří řídící pracovníci na nejvyšší úrovni, kteří vytvářejí strategické koncepce a usměrňují a koordinují všechny činnosti v podniku. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Management Zdro [..]
Zdroj: studiummba.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

top management


Management (anglicky to manage – řídit, původem z francouzského, ménagement, které má zase svůj kořen v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční ovládání koní; též Dispozitivní fakt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< testimonial TQM >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam