Význam tvrz
Co znamená slovo tvrz? Zde naleznete 11 významů slova tvrz. Můžete také přidat význam slova tvrz sami

1

2   0

tvrz


kvalitativnì nižší typ feudálního sídla; hranice mezi hrady a tvrzemi neexistuje, pro tvrze však byly typické menší rozmìry, pøímá vazba na vesnické osídlení a významný podíl hosp [..]
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

2

2   0

tvrz


opevněné sídlo drobné venkovské šlechty, menších rozměrů
Zdroj: bystre.unas.cz

3

1   0

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu

4

2   1

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

5

1   0

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, [..]
Zdroj: januv-hrad.cz

6

1   0

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu

7

1   0

tvrz


Oproti hradu se jedná o vojensky kvalitativnì nižší typ støedovìkého feudálního sídla. Tvrz charakterizují menší rozmìry, vìtšinou s pøímou vazbou na vesnici a hospodáøské funkce [..]
Zdroj: apsida.cz

8

1   0

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz

9

1   1

tvrz


Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

10

0   0

tvrz


Tvrz má dva hlavní významy. Ve středověku a raném novověku označuje opevněné sídlo drobného šlechtice situované zpravidla uprostřed vesnice v zemědělsky využívané krajině. Od baro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   1

tvrz


stavba nebo skupina staveb určená pro vojenskou obranu určitého území | * | pevnost
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova tvrz
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< share rys >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam