Význam učení
Co znamená slovo učení? Zde naleznete 4 významů slova učení. Můžete také přidat význam slova učení sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

učení


Učení je proces, v jehož rámci získávají jedinci znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti. Do pojmu učení spadá zároveň výchova, která je nezbytnou součástí. Učení lze rozdělit na vědomé a nevědomé. První typ učení se projevuje ve vzdělávacích institucích, zatímco druhý se praktikuje formou hry či jiných zábavných činností.
Floencze - 21. dubna 2014

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

učení


Učení jsou veškeré behaviorální a mentální změny vznikající na základě interakce s okolím. Učení probíhá bezděčně (život) neformálně (rodina, společnost) či záměrně (škola) většinou se ale jedná o kombinaci výše zmíněných. V procesu učení je člověk obohacován získáváním a předáváním zkušeností návyků, dovedností, hodnot a znalostí. Učením se u lidí, ale i živočichů, rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a chování. Učení je tak na jedné straně součástí individuálního dospívání jedince, výchovy a vzdělávání, na druhé straně reprodukce kultury. Učením se zabývá hned několik věd: psychologie, pedagogika, antropologie atd. Člověk se nejvíce naučí v prvních třech letech svého života.
Kamila - 16. května 2019

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

učení


Učení je proces vzdělávání, tj. získávání a předávání znalostí, zkušeností, návyků apod. Tento proces probíhá jak u lidí, tak u živočichů. Učením se nejen předávají znalosti ale předává se jím i kultura.


Spontánní učení = získávání zkušeností
Neformální učení = předávání znalostí a zkušeností v rodině nebo společnosti
Formalizované učení = vyučování ve školách
stepuchy - 8. dubna 2014

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

učení


Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. Učením se u lidí i u živočichů rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování, takže může v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< daní významné dny >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam