bestrealitypraha.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy1
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (65)

1

2   0

druhy pozemků


Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy. Družstevní byt
Zdroj: bestrealitypraha.cz

2

1   1

osvč


Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel
Zdroj: bestrealitypraha.cz

3

0   0

bankovní záruka


Uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znam [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

4

0   0

budova rozestavěná


Budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Byt [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

5

0   0

byt rozestavěný


Místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Byt ve vlastnictví
Zdroj: bestrealitypraha.cz

6

0   0

bytové družstvo


Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů. Bytové nemovitosti
Zdroj: bestrealitypraha.cz

7

0   0

bytový dům


Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Bytový fond
Zdroj: bestrealitypraha.cz

8

0   0

číslo evidenční


Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (zahradní domky, rekreační objekty apod.). Číslo orientační
Zdroj: bestrealitypraha.cz

9

0   0

číslo parcelní


Číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území. Parcelní číslo ve tvaru zlomku se skládá z kmenového čísla a z čísla poddělení. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku. Číslo popisné [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

10

0   0

delikvence


Skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti. Depozitum
Zdroj: bestrealitypraha.cz


Pro zobrazení všech definic slova 65 se přihlašte, prosím.