bestrealitypraha.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy1
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (65)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Druhy pozemkù


Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy. Družstevní byt
Zdroj: bestrealitypraha.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Druhy pozemků


Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy. Družstevní byt
Zdroj: bestrealitypraha.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel
Zdroj: bestrealitypraha.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bankovní záruka


Uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znam [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Budova rozestavěná


Budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Byt [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Byt rozestavěný


Místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Byt ve vlastnictví
Zdroj: bestrealitypraha.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bytové družstvo


Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů. Bytové nemovitosti
Zdroj: bestrealitypraha.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bytový dùm


Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Bytový fond
Zdroj: bestrealitypraha.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bytový dům


Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Bytový fond
Zdroj: bestrealitypraha.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Číslo evidenční


Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (zahradní domky, rekreační objekty apod.). Číslo orientační
Zdroj: bestrealitypraha.cz


Pro zobrazení všech definic slova 65 se přihlašte, prosím.