Význam anotace
Co znamená slovo anotace? Zde naleznete 16 významů slova anotace. Můžete také přidat význam slova anotace sami

1

1   0

anotace


Anotace je stručná obsahová charakteristika dokumentu,podávající informaci o jeho tematice, obsahu, vědecké nebo umělecké hodnotě díla, o autorovi apod. Anotace u vynálezu slouží výlučně pro technickou informaci. Anotace musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových nárocích a [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

2

1   0

anotace


poznámka, stručná charakteristika slovesného díla
Zdroj: business.center.cz

3

1   0

anotace


Stručná poznámka nebo vysvětlivka k textu; obsahová charakteristika díla nebo jeho části s případnými údaji o autorovi, zaměření, určení. kol.: Encyklopedický slovník, s. 51
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

4

1   0

anotace


Stručný obsah knihy s informací o okruhu čtenářů, jimž je kniha určena. Bývá na přebalové záložce, na zadní straně obálky nebo na rubu titulního listu.
Zdroj: bontia.cz

5

0   0

anotace


kritická nebo vysvětlující poznámka | * | * | stručná charakteristika textu | * | sepisování a přidávání anotace (1–2) k textu
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

0   0

anotace


Struèný výtah textu èi komentáø k nìjakému dílu.
Zdroj: marxismus.cz

7

0   0

anotace


redukovaný text stručně charakterizující obsah například seminární práce a popř. informující o autorovi, zaměření, vědecké nebo umělecké hodnotě dokumentu
Zdroj: dzadureder.cz

8

0   0

anotace


poznámka, krátký struèný a heslovitý záznam
Zdroj: pppbruntal.cz

9

0   0

anotace


pro tyto účely - zkrácený název senátního tisku
Zdroj: senat.cz

10

0   0

anotace


poznámka, vysvìtlivka; pøipojování poznámek; struèná charakteristika díla
Zdroj: islo.cz

11

0   0

anotace


Redukovaný text stručně charakterizující obsah dokumentu a popř. informující o autorovi, zaměření, vědecké nebo umělecké hodnotě dokumentu; může mít vysvětlující nebo doporučuj [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

12

0   0

anotace


Anotace (z latiny ad a notare, znamená v doslovném překladu "k poznamenat"). Je to dodatečná nebo pomocná textová informace, která je přiložena k nějakému dokumentu nebo obrazu či třeba i k produktu (na internetu k článku).
Zdroj: omnio.cz

13

0   0

anotace


stručný popis obsahu dokumentu
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

14

0   0

anotace


Stručná zpráva (popis, výtah) o obsahu knihy, studie, článku.
Zdroj: andromedia.cz

15

0   0

anotace


poznámka, krátký struèný a heslovitý záznam
Zdroj: help24.cz

16

0   0

anotace


Anotace (z lat. ad-, k a notare, poznamenat) znamená pomocnou nebo dodatečnou, obvykle písemnou informaci, přidanou k nějakému dokumentu (textu, obrazu, filmu atd.) a vztahující se k němu.
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova anotace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< aniž antikultovní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam