golemfinance.cz

Website:https://golemfinance.cz/
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy0
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (20)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ltv


Zkratka vyjadřuje poměr mezi možnou výší úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Pokud říkáme, že banka poskytuje např. 85% hypotéky, znamená to, že vám banka půjčí úvěr ve výši 85 % hodnoty nemovitosti (dle odhadu ceny nemovitosti akceptovaného bankou).
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

100% hypotéka


Hypotéka, která Vám zajistí 100% prostředků na financování Vašeho záměru. Např. při koupi tak získáte peníze na celou kupní cenu nemovitosti.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

americká hypotéka


Hypotéka, u které můžete použít prostředky na cokoli. Jedná se v podstatě o formu spotřebitelského úvěru, zajištěného nemovitostí. Banka nechce doložit, na co jste prostředky použili.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuitní splátka


Anuitní splátka se vyznačuje tím, že se v průběhu splácení (v dané fixační periodě) nemění, je konstantní. Splátka v sobě obsahuje část jistiny i část úroku. Klient takovou splátkou snižuje svůj závazek (umořuje svůj dluh) vůči bance a zároveň splácí smluvně dohodnutý úrok.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonita


Termín, který označuje schopnost klienta splácet své závazky. Jinými slovy – banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Každá banka má svá kritéria. V některých případech se bonita posuzuje i podle historie splácení předchozích úvěrů.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

čerpání


Čerpání je převod prostředků, které jsou smluvně přislíbeny úvěrovou smlouvou. K čerpání hypotéky dochází po splnění smluvně stanovených podmínek (např. pojištění nemovitosti a vinkulace pojistky, vklad zástavy, atd.). Technicky se úvěr čerpá v tom okamžiku, kdy banka posílá prostředky na účet klienta, prodávajícího, apod. Tranše je každé [..]
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace


Doba, po kterou se klientovi nemění úroková sazba. Fixaci klient volí při podání žádosti o úvěr, banky nabízejí pro různé fixace různé úrokové sazby. Nejkratší fixace je 1 rok, nejdelší až na celou dobu splácení hypotéky. Po skončení fixace úrokové sazby banka klientovi nabízí novou úrokovou sazbu.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixní úroková sazba


Úroková sazba, která je nabízena s určitou fixací (např. 3 roky, 5 let) a která je po dobu této fixace neměnná.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hypoteční úvěr


Hypoteční úvěr je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Jeho splacení, včetně příslušenství (úrok a poplatky), je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Nemovitost, kterou bude úvěr zajištěn, se musí nacházet na území ČR, jiného členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Ovšem většina [..]
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hypotéka bez příjmu


Typ hypotečního úvěru, u kterého není nutné doložit bance výši příjmů. Klient příjmy samozřejmě mít musí, u tohoto typu hypotéky je ale nemusí dokládat standardním způsobem. U většiny bank klient pouze podepisuje čestné prohlášení, že má prostředky na splácení hypotečního úvěru.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 20 se přihlašte, prosím.