hypodilna.cz

Website:https://www.hypodilna.cz
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (70)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

OSVČ


osoba samostatně výdělečně činná, vykonávající činnost na základě povolení Místního Úřadu.
Zdroj: hypodilna.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Plomba


Plomba je označení poznámky na výpisu z katastru nemovitostí, která označuje situaci, kdy se provádí změny (např. při vkladu zástavního nebo vlastnického práva) v listu vlastnictví, kde je označena jako "P".
Zdroj: hypodilna.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Refinancování


splacení již existujícího úvěru novým úvěrem poskytnutým stejnému dlužníkovi. Nemusí se jednat pouze o splacení úvěru od banky, ale např. i pro splacení úvěru od třetích stran nebo refinancování (proplacení) vlastních prostředků již dříve vložených do koupě či výstavby apod.
Zdroj: hypodilna.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavební parcela


pozemek evidovaný v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“.
Zdroj: hypodilna.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Zástavce


majitel, který dal věc (nemovitost, peněžní pohledávku) do zástavy bance a zajistil tak pohledávku banky jako věřitele dlužníka. Zástavcem může být v hypotečních obchodech přímo klient (dlužník či spoludlužník) nebo třetí osoba. Pokud dlužník přestane půjčku splácet a není ochoten se s bankou dohodnout na jiném řešení, musí zástavce umožnit prodej [..]
Zdroj: hypodilna.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita klienta


schopnost klienta prokázat dostatek příjmů, které zaručí schopnost řádně a včas platit své závazky.
Zdroj: hypodilna.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Čerpání úvěru


uvolnění financí banky klientovi nebo na účet prodávajícího; čerpat je možno buď jednorázově (např. u koupě nemovitosti), nebo postupně (např. u výstavby, rekonstrukce). Ve chvíli prvního čerpání úvěru při postupném čerpání začíná klientovi povinnost platit bance úroky z vyčerpané částky ve výši dohodnuté v úvěrové smlouvě. K čerpání nesmí dojít dř [..]
Zdroj: hypodilna.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dlužník


účastník právního vztahu, který je povinen plnit druhému účastníku, kterého nazýváme věřitel. Povinnost dlužníka něco platit nazýváme závazkem nebo též dluhem. Dlužníkem je tedy osoba, které byl úvěr poskytnut, a které vznikla povinost (dle podmínek úvěrové smlouvy) tento úvěr splatit, a to včetně příslušných plateb (tím jsou zejména úroky, ale i p [..]
Zdroj: hypodilna.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

domácnost


domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně se dělí o náklady na potřeby pro fungování společného bydlení.
Zdroj: hypodilna.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fixace úrokové sazby


předem domluvená doba, po kterou se nemění úroková sazba hypotečního úvěru. Tato doba je většinou stanovena na 1, 3 nebo 5 let, lze se ovšem setkat i s 10-ti letou nebo 15-ti letou dobou fixace. Je však možno po dohodě s bankou získat i jinou dobu fixace.
Zdroj: hypodilna.cz


Pro zobrazení všech definic slova 70 se přihlašte, prosím.