hyposervis.cz

Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy5
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (89)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Reprodukční cena nemovitosti


Cena, za kterou by bylo možné pořídit stejnou novou nebo srovnatelnou nemovitost v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.
Zdroj: hyposervis.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Nebytový prostor


Místnost nebo soubor místností včetně příslušenství, jež je určen k jiným účelům než je bydlení. Nebytový prostor musí tvořit samostatnou jednotku, nejedná se tedy o příslušenství bytu ani společné části domu.
Zdroj: hyposervis.cz

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Věcné břemeno


Věcné břemeno znamená omezení práv vlastníka nemovitosti a jeho povinnost něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Většinou se jedná o cestu přes pozemek (a udržování její sjízdnosti), inženýrské sítě, právo doživotního užívání, atd.
Zdroj: hyposervis.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Plomba


Poznámka na výpisu z katastru nemovitostí (označována poznámkou jako „P“) vyjadřující, že právní vztahy jsou dotčeny změnou. Může se jednat o např. o vklad vlastnického, zástavního nebo exekučního práva. Plomba se zruší vykonáním vkladu nebo záznamu, rozhodnutím o zastavení konání nebo zamítnutím vkladu.
Zdroj: hyposervis.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Progresivní splácení


Velikost progresivní splátky postupem času roste. Zpočátku je nižší než splátka anuitní, avšak nesmí být nižší, než je úrok z jistiny. Tento druh splácení je vhodný pro žadatele na počátku profesní kariéry - tedy v době, kdy mají menší příjmy, ale zároveň perspektivu profesního růstu.
Zdroj: hyposervis.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitní splátka


Pravidelná fixní měsíční splátka úvěru, která se skládá z úmoru (splátka jistiny) a úroků. Její výše se po dobu fixace úrokové sazby nemění. V průběhu doby splácení dochází ve splátce ke změně poměru mezi jistinou a úroky.
Zdroj: hyposervis.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitní splácení


Nejčastěji volená forma splácení; jde o konstantní výši splátek během celého období fixace úrokové sazby.
Zdroj: hyposervis.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů


Tento název byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem „společné jmění manželů. Jedná se o zvláštní druh spoluvlastnictví, který je možný jen u manželů. Lze zúžit nebo rozšířit.
Zdroj: hyposervis.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Bonita udává schopnost klienta řádně splácet úvěr (plnit závazky z úvěrovou smlouvy). Je jedním z rozhodujících kritérií pro schválení hypotečního úvěru. Počítá se z příjmů a výdajů klienta.
Zdroj: hyposervis.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

být


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.
Zdroj: hyposervis.cz


Pro zobrazení všech definic slova 89 se přihlašte, prosím.