Význam kompetence
Co znamená slovo kompetence? Zde naleznete 14 významů slova kompetence. Můžete také přidat význam slova kompetence sami

1

5   0

kompetence


Slovo kompetence pochází z latinského slova con-petere, které znamená shodovat se, souhlasit. V dnešním pojetí managementu se kompetence v dříve používaném významu „mít pravomoc“ ji [..]
Zdroj: studiummba.cz

2

2   0

kompetence


zahrnuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, jejichž specifické kombinace v daném kontextu umožňují kompetentní výkon.
Zdroj: dvkk.cz

3

2   0

kompetence


Kompetence jsou schopnosti, dovednosti, způsoby chování a postoje jednotlivce. Je to způsob, jakým lidé uplatňují svoje odborné znalosti a dosahují výsledků. Hodnocení kompetencí je obvy [..]
Zdroj: elseaz.cz

4

2   0

kompetence


často se  zaměňuje s dovedností, ale ve skutečnosti neznamená totéž. Kompetence označuje schopnost uplatňovat nabyté vědomosti, znalosti postupů a dovednosti ve stálých či opakujících se, ale také v měnících se podmínkách. Podstatné jsou přitom dvě věci: uplatnění toho, co člověk v [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

5

1   0

kompetence


Schopnost zvládat určitou činnost (vzdělání, znalosti, dovednosti a vlastnosti).
Zdroj: rozvoj-kariery.cz

6

1   0

kompetence


V personalistice se pod pojmem kompetence rozumí souhrn schopností, které pracovník ovládá, a proto je může vykonávat. Pozor na záměnu s obecným chápáním významu slova kompeten [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

7

1   0

kompetence


Kompetence může označovat: v běžné řeči znamená nejčastěji předpoklady či schopnost zvládat určitou funkci, činnost nebo situaci. kompetence (osobní rozvoj) - představují souhrn vě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

kompetence


Oprávnìní, zpùsobilost; obecnì souhrn právních pøedpokladù subjektu k urèité èinnosti. Skuteèná zpùsobilost je však dána i dalšími objektivními a subjektivními podm [..]
Zdroj: marxismus.cz

9

0   0

kompetence


je rozsah pùsobnosti, pøíslušnosti a pravomoci.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

10

0   0

kompetence


pravomoc; rozsah pùsobnosti
Zdroj: islo.cz

11

0   0

kompetence


Kompetence znamená v lingvistice schopnost užívat určitý jazyk, a to na rozdíl od performance jako aktuálního používání jazyka v promluvách.
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   1

kompetence


soubor oprávnění a povinností, které jsou svěřeny určitému subjektu
Zdroj: business.center.cz

13

0   1

kompetence


Rozhodovací pravomoc, èi zpùsobilost k pøedávání informací seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

14

0   2

kompetence


pravomoc
Zdroj: klub.slovniky.cz

Přidat význam slova kompetence
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< kompenzace kompetentnost >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam