new.kfinance.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (75)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

delikvence


skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ochrana osobních údajů


dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

osvč


osoba samostatně výdělečně činná – podnikatelský subjekt známý pod označením „fyzická osoba – podnikatel“.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

právnická osoba


osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

všeobecné obchodní podmínky


obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


  - částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuitní splácení


způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bonita


klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

byt


soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. [..]
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 75 se přihlašte, prosím.