poradna.financnipomocnik.cz

Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy5
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bytový dùm


Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Bytový dům


Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná – podnikatelský subjekt známý pod označením „fyzická osoba – podnikatel“.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rekonstrukce


Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anuitní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonita


Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

být


Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. [..]
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.