Význam uvědomělý
Co znamená slovo uvědomělý? Níže najdete jeden význam slova uvědomělý Můžete také přidat význam slova uvědomělý sami

1

2   0

uvědomělý


přídavné jméno uvědomělý je odvozeno od slovesa uvědomovat si, tj. být si něčeho vědom. Jako uvědomělý je zpravidla označován člověk svědomitý, řádně si plnící své povinnosti, který své povinnosti dokonce plní nad rámec, nebo který má k nějaké záležitosti či problému proaktivní přístup.

Jako příklad použití slova uvědomělý v českém jazyce lze uvést slovní spojení „uvědomělý občan“ – tj. takový občan, který např. v nějaké krizové situaci zachoval chladnou hlavu a zavolal policii či zdravotní záchrannou službu, resp. takový občan, který řádně plní své občanské povinnosti (zejména chodí volit, v případě potřeby brání svoji vlast apod.).
JanP - 8. prosince 2018

Přidat význam slova uvědomělý
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< upřít výhradně >>