Význam výhradně
Co znamená slovo výhradně? Níže najdete jeden význam slova výhradně Můžete také přidat význam slova výhradně sami

1

1   0

výhradně


Slovo výhradně je odvozeno od podstatného jména výhrada, znamenajícího výlučné právo či oprávnění určité osoby oproti osobám jiným, neboli výsadu či privilegium. Například ve středověku bylo výhradou krále rozhodovat o životě a smrti svých poddaných. V obdobném slova smyslu je slovo výhradně používáno též v současné době. Synonymem slova výhradně je například výlučně, pouze, jedině nebo jenom.

Příkladem použití slova výhradně v českém jazyce může být věta „Tento lék je určen výhradně těhotným a kojícím ženám,“ jehož význam je možné přeložit jako „Tento lék mohou používat pouze těhotné a kojící ženy.“
JanP - 8. prosince 2018

Přidat význam slova výhradně
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< uvědomělý watanay >>