Význam wellness
Co znamená slovo wellness? Zde naleznete 6 významů slova wellness. Můžete také přidat význam slova wellness sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

wellness


Wellness označuje stav rovnováhy a zdraví těla a mysli. Klade tedy důraz jako na fyzickou tak psychickou kondici člověka. Je to zároveň přístup, který zdůrazňuje prevenci onemocnění a prodloužení života jako opak léčení člověka až v momentě nemoci. Wellness zahrnuje vývážený způsob stravování, pohybovou aktivitu, schopnost vhodné relaxace, ale i další úpravy životního stylu vedoucí k lepší kondici. V současnosti se tento název stává součastí mnoha volnočasových center nabízející zpravidla posilovnu, bistro, masáže, whirpool, a podobně. Řada wellness programů slouží zároveň k tomu, aby se člověk zbavil zlozvyků a špatných návyků (vedou tedy k redukci nadváhy, nebo odvykání kouření, případně i zvládání stresu).
Zu - 11. prosince 2018

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

wellness


Označení wellness se definuje jako stálé a uvážené úsilí k udržení zdraví a dosažení nejvyšší úrovně životní pohody. Nebo můžeme wellness také definovat jako komplexní osobnostní rozvoj člověka, jehož cílem je kvalitní a hodnotný život.
Jakub - 21. července 2015

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wellness


Jde o způsob odpočinku a relaxace. Nejčastěji probíhá prostřednictvím různých aromaterapií, masáží (např. thajská) či jiných léčebných a uvolňujících lázeňských procedur. Pod pojem wellness spadají také sauny, solné jeskyně a fitness.
Floencze - 17. dubna 2014

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wellness


Wellness je slovo pocházející z Angličtiny a vyjadřuje cestu k souladu mysli, duše a těla.
S tímto označením se můžeme setkat v různých sportovních zařízeních (fitness centra apod.), hotelích a zařízeních se zaměřením na odpočinkový program v saunách, parních lázních, solných jeskyních při masážích apod.
Kata - 22. dubna 2014

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wellness


Wellness znamená cestu k dobrému zdravotnímu stavu, tedy k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby se člověk cítil dobře, tedy stav, který by měl plynout z duševní, fyzické, okolní a sociální pohody. Wellness pobyt, na rozdíl od lázeňského, má předcházet zdravotním komplikacím. Některé wellness programy se zaměřují na to, jak se cítit lépe a energičtěji. Další se zabývají přesnějšími cíli jako je přestat kouřit nebo hubnutí. Do wellness můžeme zahrnout i zdravé stravování. Mezi wellness kúry řadíme například bazén s masážními tryskami, masáže, sauny a páry, solné jeskyně či fitness.
Kamila - 8. října 2017

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wellness


Wellness je velice široký pojem, obsahující jak stránku ducha, tak těla. Primárně, slovo wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plyn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< olympijských her celoživotního vzdělávání >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam