Význam workshop
Co znamená slovo workshop? Zde naleznete 13 významů slova workshop. Můžete také přidat význam slova workshop sami

1

4   0

workshop


Workshop je forma vzdělávací aktivity zaměřená především na interakci, výměnu informací a uplatnění znalostí a dovedností. Workshopy jsou většinou určeny menší skupině účastníků, kteří si v jeho průběhu mohou vyzkoušet nové dovednosti pod dohledem lektora či instruktora. Praktické workshopy typicky zahrnují práci [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz

2

0   0

workshop


dílna
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

workshop


"dílna; tvůrčí, pracovní setkání"
Zdroj: coznamena.cz

4

0   0

workshop


dílna; tvůrčí, pracovní setkání
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

5

0   0

workshop


cvičenie, kurz; výrobňa, dielňa, prevádzkáreň
Zdroj: amonitsro.sk

6

0   0

workshop


 Workshop je interaktivní vzdělávací aktivita, sloužící k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Předpokládá, že účastník zvládá teoretickou základnu a zaměřuje s [..]
Zdroj: elseaz.cz

7

0   0

workshop


Tematicky moderovaná vzdìlávací aktivita seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

8

0   0

workshop


Workshop je týmová vzdělávací metoda určená pro řešení konkrétních případů nebo naučení, či procvičení…
Zdroj: vlastnicesta.cz

9

0   0

workshop


Druh školení či schůzky. Široký termín, který se už dnes používá skoro pro všechna školení, kde se provádí praktický trénink. Nebo ani to ne, workshop je prostě školení s [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

10

0   0

workshop


Původně slangové označení praktické ukázky léčebné metody nebo techniky. Dnes se používá ve spojení se vzdělávací aktivitou, jejímž účelem je pomocí různých technik a vlastních znalostí dojít na konci k výsledku, který se dá využít v další práci či praxi.
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

11

0   0

workshop


Anglické slovo Workshop (v češtině dílna či pracovní seminář) znamená formu vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brains [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

workshop


slovo workshop bylo do českého jazyka z angličtiny, ve které je spojeninou dvou slov: work, tj. práce a shop, tj. obchod, přičemž se v původním významu používá ve smyslu dílna. V přeneseném významu v současné době workshop v angličtině označuje vzdělávací či jiný seminář, jehož princip je založen na principu přítomnosti lektora a vyšší míry zapojení účastníků workshopu. Ve stejném významu je slovo workshop používáno též v českém jazyce, tj. jako seminář s ohledem na zapojení účastníků zacílený na rozvoj praktických znalostí a dovedností.

Jako příklad použití slova workshop v českém jazyce je možné uvést pravděpodobně nejčastěji se vyskytující se slovní spojení „vzdělávací workshop.“
JanP - 8. prosince 2018

13

0   1

workshop


Workshop je slovo anglického původu, které označuje většinou krátký a intenzivní kurz nebo seminář. Účelem workshopů je především prohloubení znalosti o daném tématu, počet účastníků nebývá příliš velký, aby celý proces byl co nejvíce interaktivní.
gertasik - 8. dubna 2014


Přidat význam slova workshop
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< empathy vidéo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam