Význam workshop
Co znamená slovo workshop? Zde naleznete 13 významů slova workshop. Můžete také přidat význam slova workshop sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


Workshop je forma vzdělávací aktivity zaměřená především na interakci, výměnu informací a uplatnění znalostí a dovedností. Workshopy jsou většinou určeny menší skupině účastníků, kteří si v jeho průběhu mohou vyzkoušet nové dovednosti pod dohledem lektora či instruktora. Praktické workshopy typicky zahrnují práci na nějakém konkrétním problému tak, [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


Druh školení či schůzky. Široký termín, který se už dnes používá skoro pro všechna školení, kde se provádí praktický trénink. Nebo ani to ne, workshop je prostě školení s nablýskaným názvem, p [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


dílna
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


"dílna; tvůrčí, pracovní setkání"
Zdroj: coznamena.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


dílna; tvůrčí, pracovní setkání
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


cvičenie, kurz; výrobňa, dielňa, prevádzkáreň
Zdroj: amonitsro.sk (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


 Workshop je interaktivní vzdělávací aktivita, sloužící k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Předpokládá, že účastník zvládá teoretickou základnu a zaměřuje se proto především praktické [..]
Zdroj: elseaz.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


Tematicky moderovaná vzdìlávací aktivita seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


Workshop je týmová vzdělávací metoda určená pro řešení konkrétních případů nebo naučení, či procvičení…
Zdroj: vlastnicesta.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


Původně slangové označení praktické ukázky léčebné metody nebo techniky. Dnes se používá ve spojení se vzdělávací aktivitou, jejímž účelem je pomocí různých technik a vlastních znalostí dojít na konci k výsledku, který se dá využít v další práci či praxi.
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


Anglické slovo Workshop (v češtině dílna či pracovní seminář) znamená formu vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, priorizace, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


slovo workshop bylo do českého jazyka z angličtiny, ve které je spojeninou dvou slov: work, tj. práce a shop, tj. obchod, přičemž se v původním významu používá ve smyslu dílna. V přeneseném významu v současné době workshop v angličtině označuje vzdělávací či jiný seminář, jehož princip je založen na principu přítomnosti lektora a vyšší míry zapojení účastníků workshopu. Ve stejném významu je slovo workshop používáno též v českém jazyce, tj. jako seminář s ohledem na zapojení účastníků zacílený na rozvoj praktických znalostí a dovedností.

Jako příklad použití slova workshop v českém jazyce je možné uvést pravděpodobně nejčastěji se vyskytující se slovní spojení „vzdělávací workshop.“
JanP - 8. prosince 2018

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

workshop


Workshop je slovo anglického původu, které označuje většinou krátký a intenzivní kurz nebo seminář. Účelem workshopů je především prohloubení znalosti o daném tématu, počet účastníků nebývá příliš velký, aby celý proces byl co nejvíce interaktivní.
gertasik - 8. dubna 2014

<< empathy vidéo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam