Význam zygota
Co znamená slovo zygota? Zde naleznete 8 významů slova zygota. Můžete také přidat význam slova zygota sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

zygota


diploidní buňka, ve které splynula jádra opačných pohlaví nebo opačného párovacího typu
Zdroj: agromanual.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zygota


diploidní buòka, která vznikla splynutím dvou gamet
Zdroj: labo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zygota


oplodnené vajíèko
Zdroj: lekari.sk

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

zygota


Zygota je buòka, vznikající splynutím dvou gamet; gamety jsou haploidní buòky, zygota se tak stává opìt buòkou diploidní
Zdroj: genetika.wz.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zygota


Zygota je buňka s kompletní sadou chromozómů (u člověka to znamená sestavu 2n - diploidní - to jest každý chromozóm ve dvou kopiích). Zygota vzniká oplozením - splynutím pohlavních buněk (u člověka to [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

zygota


Je oplodnená vajcová bunka. ®ivoèíchy sa oplodnia pro preniknutí spermie do jadra samièej pohlavnej bunky. Z oplodneného vajíèka sa bunkovým delením vyvinie embryo.
Zdroj: fmg.sk (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

zygota


Zygota - biol. oplodnená vajcová bunka. Živočíchy sa oplodnia po preniknutí spermie do jadra samičej pohlavnej bunky. Z oplodneného vajíčka sa bunkovým delením vyvinie embryo.
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

zygota


První fáze vývoje embrya, oplodněného vajíčka. Buňka s kompletní sadou chromozomů.
Zdroj: reprofit.cz

<< zoospora abatyše >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam