Význam ABSTINENCE
Co znamená slovo ABSTINENCE? Zde naleznete 5 významů slova ABSTINENCE. Můžete také přidat význam slova ABSTINENCE sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ABSTINENCE


Abstinence neboli zdrženlivost je vzdání se věci nebo činnosti, která způsobuje požitek. O abstinenci se hovoří zvláště v souvislosti s drogami a to především alkoholu. Existuje ale také abstinence se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABSTINENCE


Jednání, které vede ke zdržení se užívání alkoholu nebo jiné drogy z dùvodù zdravotních, osobních, sociálních, náboženských, morálních, právních èi jiných. Kdokoliv v souèasné dobì abstinuje, mùže být nazýván „abstinent.“ Termín „souèasný abstinent“ (current abstainer) je nìkdy používán pro výzkumné úèely a definován jako osoba která neužívá žádnou [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABSTINENCE


Jednání, které vede ke zdržení se užívání alkoholu nebo jiné drogy  z dùvodù zdravotních, osobních, sociálních, náboženských, morálních, právních èi jiných. Kdokoliv v souèasné dobì abstinuje, mùže být nazýván „abstinent.“ Termín „souèasný abstinent“ (current abstainer)  je nìkdy používán pro výzkumné úèely a definován jako osoba kte [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ABSTINENCE


zdrženlivost, zøeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouøení, sexu)
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ABSTINENCE


zdrženlivost
Zdroj: help24.cz

<< Right menu ABSTINENÈNÍ SYNDROM >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam