Význam Absorpce
Co znamená slovo Absorpce? Zde naleznete 24 významů slova Absorpce. Můžete také přidat význam slova Absorpce sami

1

0   0

Absorpce


Zachycení látky dovnitø-do celého objemu, nejen povrchu
Zdroj: nanimata.wu.cz

2

0   0

Absorpce


obecnì pohlcování nìèeho (záøení, molekuly) v celém objemu látky
Zdroj: labo.cz

3

0   0

Absorpce


absorption law
Zdroj: ped.muni.cz

4

0   0

Absorpce


pøijímání a pohlcování plynù, par i tepelného a svìtelného záøení pevnými tìlesy nebo kapalinami.
Zdroj: stavimedum.cz

5

0   0

Absorpce


Absorpce – pohlcování látek kapalinou. Je to proces, při němž dochází k pohlcování plynu kapalinou.
Zdroj: energetickyporadce.cz

6

0   0

Absorpce


objemové pohlcování, vstøebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záøení,zvuku nebo poètu èástic pøi prùchodu látkou
Zdroj: islo.cz

7

0   0

Absorpce


Přijímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami. Při absorpci záření se energie záření mění na jiné formy energie, přičemž [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0   0

Absorpce


přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Zdroj: admd.cz

9

0   0

Absorpce


Pøijímání a pohlcování plynù, par i tepelného a svìtelného záøení pevnými tìlesy nebo kapalinami.
Zdroj: bydlenisnu.cz

10

0   0

Absorpce


Přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

11

0   0

Absorpce


přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Zdroj: gservis.cz

12

0   0

Absorpce


pøijímání a pohlcování plynù, par i tepelného a svìtelného záøení pevnými tìlesy nebo kapalinami
Zdroj: libros.cz

13

0   0

Absorpce


pohlcování, vstřebávaní (plynu, světla, zvuků)
Zdroj: realitnislovnik.cz

14

0   0

Absorpce


Přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Zdroj: stavebnicentrum.cz

15

0   0

Absorpce


pohlcování, vstřebávání
Zdroj: agromanual.cz

16

0   0

Absorpce


Absorpce je výraz pro proces pohlcování či pohltivost. Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla při jeho průchodu látkou. Je způsobené přeměnou energie záření na jiné [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

17

0   0

Absorpce


Absorpce je výraz pro proces pohlcování či pohltivost. Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla při jeho průchodu látkou. Je způsobené přeměnou energie zá [..]
Zdroj: cne.cz

18

0   0

Absorpce


Pohlcování záření atomy či molekulami plynů. V širším smyslu je to jakékoli zeslabení záření na dráze paprsku od zdroje k nám.
Zdroj: astro.arms.cz

19

0   0

Absorpce


odkazuje na pohlcení a vstřebávání. V kosmetice udává, jak snadno se přípravek absorbuje (vstřebá) do pokožky.
Zdroj: krasa.cz

20

0   0

Absorpce


schopnost příjmat sluneční záření v jeho širokém spektru 95%
Zdroj: vacusol.cz

21

0   0

Absorpce


Absorpce (pohlcení, vstřebávání, také absorbování) může označovat: fyzika Absorpce záření chemie Absorpce plynů v kapalinách je jedna z nejvýznamnějších operací v chemickém prům [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0   0

Absorpce


Absorpce je z pohledu biologie schopnost hub získávat živiny nebo schopnost kořenů rostlin absorbovat vodu a minerály z půdního roztoku nebo schopnost živočichů vstřebávat jednoduché lá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

23

0   1

Absorpce


je podobný proces jako adsorpce, ale při absorpci dochází k mnohem hlubšímu pronikání částic z jedné fáze do druhé (obdoba rozpouštění).[Tuček F., Chudoba J., Koníček Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL, Praha 1988, str. 54 ]
Zdroj: ivarcs.cz

24

0   1

Absorpce


přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Zdroj: cip-stavby.cz

Přidat význam slova Absorpce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Cron Adsorpce >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam