Význam Ekonomika
Co znamená slovo Ekonomika? Zde naleznete 16 významů slova Ekonomika. Můžete také přidat význam slova Ekonomika sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Hospodářství, hospodaření a hospodárnost.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Hospodárstvo, hospodárenie, pôvodne z gréčtiny - oeconomicus - správa domáceho hospodárstva.
Zdroj: myslimekonomicky.etrend.sk

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekonomika


Finanční aktivity související s výrobou zboží a služeb v daném regionu nebo zemi.
Zdroj: jaknabanku.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu)
Zdroj: eakcie.cz

5

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekonomika


Termín ekonomika zahrnuje hospodaření určitého subjektu. Tím může být stát (pak hovoříme o ekonomice státu neboli národním hospodářství), podnik, domácnost. Nejedná se o vědu, ale o způsob, jakým subj [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Hospodářství, hospodaření, hospodárnost.
Zdroj: uctovani.net

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Oblast společenské praxe zahrnující výrobu, rozdělování, směnu a spotřebu statků a služeb. Prostředí, v němž dochází k alokaci relativně omezených zdrojů mezi konkurující subjekty.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Časť spoločenského života, ktorá je spätá s ekonomickou činnosťou a jej cieľom je uspokojiť potreby spoločnosti, zaoberá sa každodenným procesom manipulácie s kapitálom. http://www.euroekonom.sk/download2/ekonomika/Ekonomia-a-ekonomika-2000.pdf
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

9

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


stav hospodáøství. Systém, jak se snažit naplnit potøeby rùzných subjektù (domácnosti, firmy) tím, že produkují žádané statky.
Zdroj: finance.bleskove.net

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekonomika


Hospodářství, hospodaření, hospodárnost.
Zdroj: usetritnadanich.cz

14

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


1. hospodáøství urèitého státu jako celek 2. obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodáøství
Zdroj: islo.cz

15

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekonomika


Hospodáøství, hospodaøení, hospodárnost.
Zdroj: klo.cz

16

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


účetnictvý
anonymní - 29. září 2015

<< Ekonomie EURIBOR >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam