Význam Geografie
Co znamená slovo Geografie? Zde naleznete 14 významů slova Geografie. Můžete také přidat význam slova Geografie sami

1

0   0

Geografie


Vìda, která studuje strukturu a interakci systémù a subsystémù na zemském povrchu s dùrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou souèást geografie tvoøí studium sociálních [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

2

0   0

Geografie


Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součást geografie tvoří studium sociálních [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

3

0   0

Geografie


Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součást geografie tvoří studium sociálních systémů v jejich interakci s biosférou a životním prost ředím.
Zdroj: cip-stavby.cz

4

0   0

Geografie


Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součá [..]
Zdroj: gservis.cz

5

0   0

Geografie


Cizí slovo s českým synonymem "zeměpis". Jedná se o vědu popisující zemi, mapující reliéfy krajiny, tvary mořských pobřeží, města a místa. Jednou z funkcí zeměpisu je i vypočítávání co nejpřesnějších map a jejich tvorba.
brocx - 20. dubna 2014

6

0   0

Geografie


Geografie (česky zeměpis) je věda studující prostorové rozmístění jevů na Zemi, jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Termín pochází z řečtiny (géos = zemský, pozemský, grafein = psát). Někdy se rozlišuje geografie jako věda a zeměpis jako vyučovací předmět.


Fyzická geografie - se věnuje fyzickogeografické sféře
Socioekonomická geografie - se věnuje člověku, společnosti a hospodářské činnosti
Regionální geografie = oblastní zeměpis
Kartografie = výroba map
stepuchy - 8. dubna 2014

7

0   0

Geografie


Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

Geografie


Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

Geografie


Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

Geografie


Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   1

Geografie


Vìda, která studuje strukturu a interakci systémù a subsystémù na zemském povrchu s dùrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou souèást geografie tvoøí studium sociálních systémù v jejich interakci s biosférou a životním prost øedím.
Zdroj: stavimedum.cz

12

0   1

Geografie


viz behaviorální geografie
Zdroj: fim.uhk.cz

13

0   1

Geografie


zemìpis
Zdroj: islo.cz

14

0   1

Geografie


Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součást geografie tvoří studium sociálních [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

Přidat význam slova Geografie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Geografický informaèní systém Geoprvek >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam