Význam Kombinované studium
Co znamená slovo Kombinované studium? Zde naleznete 6 významů slova Kombinované studium. Můžete také přidat význam slova Kombinované studium sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kombinované studium


Forma studia, pøi které se student úèastní výuky na univerzitì s menší intenzitou, než student denního/prezenèního typu studia.
Zdroj: vysokeskoly.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kombinované studium


studium, při němž student navštěvuje školu s nižší frekvencí než při prezenčním studiu, mnohdy probíhá formou blokové výuky, nahradilo tzv. dálkové studium
Zdroj: dzadureder.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kombinované studium


Studium, při němž student navštěvuje školu s nižší frekvencí než při prezenčním studiu; mnohdy probíhá formou blokové výuky; nahradilo tzv. dálkové studium. Studenti kombinované formy studia mají větš [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kombinované studium


1.) Studium více oborů (fakult) na vysokých školách. 2.) Dle vyhlášky o středních školách se v kombinovaném studiu střídá denní studium se studiem při zaměstnání s tím, že denní studium může trvat...
Zdroj: andromedia.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kombinované studium


Forma studia, kdy student navštěvuje školu méně než u prezenční formy. Porbíhá blokovou výukou a v současnosti je nahrazena dálkovým stud [..]
Zdroj: euagency.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kombinované studium


je vyvážené spojení prezenčního a distančního studia. Student je však vždy předem informován o rozsahu povinné prezenční části studia, aby se mu mohl přizpůsobit.
Zdroj: fp.tul.cz

<< Kolokvium Konzultace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam